Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sto_je_wiki [24. 08. 2008. 22:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +Wiki (izg. [vi:ki]) je mrežna aplikacija koja dopušta korisnicima dodavanje sadržaja, kao na [[http://forum.ffzg.hr|forumu]], ali dopušta i mijenjanje postojećeg sadržaja.  Wiki je također i naziv softwarea kojim se stvara takav mrežni portal.
  
 +Wiki (s velikim W) i WikiWikiWeb oboje označavaju Portland Pattern Repository, prvi od svih wikija.  Wiki se često shvaća kao opća imenica, i piše se malim početnim slovom.  Aplikacija i fenomen ime su dobili prema havajskoj sintagmi //wiki wiki//, sa značenjem "brzo" ili "neformalno".  Izraz je u standardnoj upotrebi na Havajima i dio je havajskog "pidgin English".
 +
 +(Prema [[http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki]])
 
sto_je_wiki.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki