Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

zozd-izvjestaj [09. 05. 2011. 03:50]
njovanov
zozd-izvjestaj [09. 05. 2011. 03:51] (current)
njovanov
Line 55: Line 55:
  
 <div class="p"><!----></div> <div class="p"><!----></div>
-Ni pažljiva stilistička dotjerivanja, ni neke pregovorima i dogovorima postignute izmjene, ne mogu sakriti činjenicu da zakonopisci nisu odstupili od svojih osnovnih intencija: treba usporiti, otežati, pa i poništiti napredovanje znanstvenika, treba "nekorisnim" znanstvenim ustanovama pritezati remen i poticati privatizaciju znanstvenih istraživanja (pa i onih javno financiranih), treba ograničiti znanstvena istraživanja na <em>research and development</em>, treba uspostaviti samovladu ravnatelja-menadžera (koji ne moraju biti znanstvenici) i upravnih vijeća (koja ne moraju činiti znanstvenici), kao i mehanizme reduciranja znanosti ako reduciranje bude potrebno (programski ugovori i pregovori). Privezivanje Nacionalnog vijeća za znanost uz vladu oduzet će smisao planiranju, na kojem se toliko inzistira: kako će se u političkim oscilacijama održati kontinuitet čak i u trogodišnjim ciklusima, a kamoli u šestgodišnjim?+Ni pažljiva stilistička dotjerivanja, ni neke pregovorima i dogovorima postignute izmjene, ne mogu sakriti činjenicu da zakonopisci nisu odstupili od svojih osnovnih intencija: treba potčiniti znanost politici; treba usporiti, otežati, pa i poništiti napredovanje znanstvenika, treba "nekorisnim" znanstvenim ustanovama pritezati remen i poticati privatizaciju znanstvenih istraživanja (pa i onih javno financiranih), treba ograničiti znanstvena istraživanja na <em>research and development</em>, treba uspostaviti samovladu ravnatelja-menadžera (koji ne moraju biti znanstvenici) i upravnih vijeća (koja ne moraju činiti znanstvenici), kao i mehanizme reduciranja znanosti čim tako što bude potrebno (programski ugovori i pregovori). 
  
 </html> </html>
 
zozd-izvjestaj.txt · Last modified: 09. 05. 2011. 03:51 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki