i u: u: n. dj.
Digitalizacija hrvatskih latinista: prijedlog projekta

Digitalizacija hrvatskih latinista: prijedlog projekta

Neven Jovanović

Abstract

Digitization of Croatian Writers in Latin


1  Plan, postupci i metode istraživanja

1.1  Pretpostavka

Objedinjavanje građe vezane uz hrvatske književnike koji su pisali na latinskom olakšat će pristup rijetkoj i osjetljivoj izvornoj građi i, istovremeno, povećati vjerojatnost očuvanja i iskoristivosti te građe u budućnosti; također, privući će znanstvenike i omogućiti im da dođu do novih i dubljih spoznaja o ovoj dionici hrvatske književnosti, kulture i intelektualne povijesti, kao i da iskušaju i razvijaju nove istraživačke pristupe. Napokon, promišljanje samog postupka - što radimo dok digitaliziramo književnu građu? što radimo drugačije u odnosu na pripremu građe za objavljivanje tiskom? - dovest će do novih spoznaja o disciplini koja se upravo rađa: o humanističkoj informatici. Stečena će iskustva pomoći očuvanju i iskoristivosti digitalizirane hrvatske baštine.

1.2  Postupci, protokol i plan istraživanja

1.3  Svrha i ciljevi predloženog istraživanja

Stvoriti prostor za objedinjavanje sada rasute građe vezane uz hrvatske latiniste. Mogućnostima računalno pretraživog korpusa stvoriti uvjete kako za detaljnija dubinska istraživanja (do dosad nezamislive razine preciznosti), tako i za sintetičke ocjene i interpretacije prikupljene građe (opet, preciznije nego što se dosad moglo zamisliti). Uključivanjem likovnog materijala (snimke rukopisa, starih izdanja) upozoriti na materijalni aspekt tekstova. Otvoriti zbirku za istraživanja drugih - kako međunarodne znanstvene zajednice, tako i hrvatskih istraživača drugih struka (povjesničara, povjesničara umjetnosti, antropologa itd.)

1.4  Primjena istraživanja

Osnova i podrška za daljnja istraživanja s područja znanosti o književnosti, lingvistike, povijesti (uključujući i pravnu i crkvenu povijest, te bio-bibliografije), filozofije, leksikografije, prijevodnih studija, ali i humanističke informatike. Daljnja istraživanja mogu biti vezana uz Hrvatsku, ali i uz međunarodnu "književnu republiku" (latinski je bio internacionalno sredstvo sporazumijevanja, novolatinska je kultura nad-nacionalna). Razvijeni model i stečena iskustva (adekvatno dokumentirani) pomoći će novim projektima digitalizacije stare hrvatske književnosti i hrvatske kulturne baštine, ili, internacionalno, projektima općenito namijenjenim digitalnom očuvanju jezičnih i tekstualnih baština. Zajednički radni okvir olakšat će i potaknuti komunikaciju znanstvenika angažiranih na istraživanju hrvatske i svjetske latinističke baštine.

1.5  Očekivani rezultati

  1. Prva godina: digitaliziranje tekstova 20 autora; digitaliziranje cjelokupnog sačuvanog latinskog opusa Marka Marulića.
  2. Druga godina: digitaliziranje daljnjih 30 autora; cjelovit opus Jurja Šižgorića; izrada baze podataka sa sučeljem za pretraživanje; objavljivanje prototipa baze na internetu.
  3. Treća godina: digitaliziranje još 40 autora; cjelovit opus Ludovika Paskalića; usavršavanje baze prema iskustvima probnog rada.
  4. Četvrta godina: digitaliziranje 50 novih autora; cjelovit opus Damjana Beneše; proširivanje baze slikovnim materijalom (vezanim uz Marka Marulića); daljnje usavršavanje tekstova i baze.
  5. Peta godina: digitaliziranje 60 autora; cjelovit opus Karla Pucića i Jakova Bunića; dodavanje novog slikovnog materijala; evaluacija projekta i publiciranje evaluacije. Baza podataka ostaje trajno dostupna na Mreži, proširiva kako opsegom, tako i vrstama označavanja.

2  Sadašnje stanje, doprinos i osposobljenost istraživača

2.1  Dosadašnje spoznaje

(Razvitak jezicnih tehnologija za hrvatski jezik) unutar kojeg se nalazi projekt "Hrvatski jezicni resursi i njihovo obiljezavanje". Jesi li zainteresiran za suradnicko mjesto u tom projektu u kojem ce se, osim daljnjega razvitka HNK, sastavljati citav niz paralelnih korpusa (hrvatsko-inojezicnih) unutar kojih bi se mogao naci i latinsko-hrvatski paralelni korpus? Nadam se da ti ne moram objasnjavati korisnost paralelnih korpusa za npr. kontrastivnu lingvistiku, dvojezicnu leksikografiju, prijevodne studije itd. Svi ce paralelni korpus, kad se sastave, biti dostupni za razne vrste pretrazivanja i preko Interneta.

2.2  Nastavak prethodnih istraživanja

2.3  Odjek i utjecaj prethodnih istraživanja

2.4  Uključenost znanstvenih novaka

2.5  Popis do 30 najvažnijih znanstvenih radova svih suradnika u posljednjih 5 godina

3  Napomena

3.1  Napomena i popis priloga
File translated from TEX by TTH, version 3.72.
On 20 Feb 2006, 09:49.