Druga gimnazija Varaždin traži nastavnika/cu latinskog jezika

Druga gimnazija Varaždin traži nastavnika/cu latinskog jezika na puno
radno vrijeme za zamjenu.

Zainteresirani se mogu javiti na 2gimnvz@gmail.com ili 042 330 844