Inscriptiones Graecae in Croatia repertae

xml version |||| opis spomenika | igcr 2 ("kalijin natpis") | komentar | bibliografija || post a comment

Revised since last release or tag:

Document metadata

Full document title statement (tei:titleStmt)

Title: Inscriptiones Graecae in Croatia repertae

Full document publication statement (tei:publicationStmt)

2007

Full document source description (tei:sourceDesc)

This version born digital.

Opis spomenika

Skromna stela od bijelog vapnenca [0.36 × 0.26 × 0.08]. Nađena je na Visu (a ne na Hvaru kako je prilikom njezina objavljivanja pretpostavljeno). Pripadala je zbirci obitelji Dojmi.

IGCR 2 ("Kalijin natpis")


[σ]ῆς ἀρετῆς πόλις ἥδε ποθὴν ἔχει,
[ὅ]ς ποτε πλεύσας ἀνδρῶν Ἰλλυριῶν
[γῆς τ’] ἐπιβὰς ἔθανες, παῖδα λιπὼν σ[μι]-
[κρὸν] Χάρμον ἐν ὀρφανίαι, Καλλία, [ὧιτ’?]
5[ἀρ]ετὴν οὐκ ὀλίγην ἔλιπες.

Komentar

Isejska nadgrobna stela. Objavljena tek 1951. iako je "nađena mnogo prije 1. svjetskog rata" (Nikolanci). Osim po svojoj starini (4/3 st. pr. Kr.), metričkoj osebujnosti (1 heksametar i tri pentamentra), jedinstvena je i po tome što je riječ o najstarijem spomeniku grč. epigrafije u kojem se spominje starosjedilačko ime Ilira. Čuva se splitskom Arheološkom muzeju.

Bibliografija

Natpis je prvi objavio D. Rendić-Miočević: „Tri povijesna natpisa iz Dalmacije“ u VAHD 53, Split 1950-1951, 167-169 str.: Grčki metrički natpis iz Phara. Ubrzo su uslijedile korekcije Rendićeva čitanja: Jeanne Robert, Louis Robert, Bulletin épigraphique, REG LXVI, str. 148, 1953.; Griechische Vers-Inschriften. Herausgegeben von Werner Peek, Band I, Grab-Epigramme, Inschrift 1532, Berlin 1955.; D. Rendić-Miočević, Carmina epigraphica, Split 1987, str.26-27, 243.