Inscriptiones Graecae in Croatia repertae

xml version || id: template-basic|| opis spomenika | igcr 3 (brunšmid fr.9) | komentar | bibliografija || post a comment

Revised since last release or tag:

Document metadata

Full document title statement (tei:titleStmt)

Title: Inscriptiones Graecae in Croatia repertae

Full document publication statement (tei:publicationStmt)

2007

Full document source description (tei:sourceDesc)

This version born digital.

Opis spomenika

Ulomak stele od vapnenca [0.23 × 0.45 × 0.105]. Nađen je na Visu, a sada je u zagrebačkom Narodnom muzeju, gdje je dospio sa zbirkom Franceska Lanze iz Splita. Gore i dolje nepotpun, a lijevo i desno djelomice sačuvan rub. (Brunšmid 1998)

IGCR 3 (Brunšmid fr.9)

 - - - - - - - - - - - - - - - 
εντα μὴ ἐξε[ῖναι τοῖς ἄρχουσι το?]-
ῖς ἀεὶ οὖσι τὸ δόγμα [τοῦτο λῦσαι· εἰ δ?]-
έ τίς κα λύση, ἀποτεισάτω[ · 5 · ]
ἐμ πεντακατίδι. ἀναγράψαι δὲ [τοὺς]
5λογιστὰς τὸ δόγμα τοῦτο ἐς τ[ὸν νό]-
μον τὸν λογιστικόν. οἵδε οὐ παρεγέ[νοντο]
[Ξε]νότιμος Σάλλα
[ · 4 · ]ς Εὔθρωνος
[ · 4 · ι]τος Ξενοκλέος
10[ · 4 · ]λανου
[ · 5 · Ἀριστ?]άρχου
[ · 8 · ]ου
 - - - - - - - - - - - - - - - 

Komentar

Isejska stela. Brunšmid ne predlaže dataciju. Na nekoliko mjesta Böckh je predložio popunjavanje, 3. red, pogrešno ἐ[άν] τις κ[ω]λύσῃ, 5. red završetak ἐς τ[ὸν λογισ]|μόν. Na kraju su vjerojatno popisani odsutni članovi društva s pravom glasa, čiji zaključak je ovdje djelomice izložen (Brunšmid 1998). Nesiguran u pogledu nominativa vlastitih imena Σάλλα i Εὔθρων je i sam Pape u svojem Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Čuva se zagrebačkom Arheološkom muzeju.

Bibliografija

Natpis je prvi objavio Steinbüchel: Dalmatien, eine Reiseskizze, Wiener Jahrb. XII (1820) Anzeige - Blatt, str. 18, br. 10, i prema tome Böckh CIG II, str. 12, br. 1834. Dalje Ljubić: Archiv f.ö.G. Qu. XI (1853), str. 126, br. 3; Arkiv za p. j. II, str. 193, br. 3, inscr.mus. Zagr. str. 74, br. 7. Prema: J. Brunšmid: Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Split 1998, str. 34. (=hrv. prijevod izvornika J. Brunšmid: Die Inschriften und Münzen der griechischen Städte Dalmatiens, Wien 1898).