Inscriptiones Graecae in Croatia repertae

xml version || id: template-basic|| opis spomenika | igcr 4 (brunšmid fr.32) | komentar | bibliografija || post a comment

Revised since last release or tag:

Document metadata

Full document title statement (tei:titleStmt)

Title: Inscriptiones Graecae in Croatia repertae

Full document publication statement (tei:publicationStmt)

2007

Full document source description (tei:sourceDesc)

This version born digital.

Opis spomenika

Otisak baze koju je Brunšmidu poslao Bulić. Bazu je "...nedavno zapazio direktor Bulić u kući Petra Kraljevića, nasljednika pokojnog don Špira Luketina u Kaštel Sućurcu blizu Salone... (Brunšmid 1998). Dimenzije nisu navedene.

IGCR 4 (Brunšmid fr.32)


[ἐ]πὶ ἱερομνάμονος
[ Ἀγ]άθωνος τοῦ Διονυσίου
[ καὶ ἱε]ρέας Δαματρίας
[ · 6 · ]ιον [ · 4 · ]
5[ - - - - - - - - - - - - - - - ]

Komentar

Datiranje imenom hijeromnamona (kao na Brunšidovim natpisima br. 27 i br. 29 te na lumbardskoj psefizmi) navodi Brunšmida na pomisao da bi ovaj natpis mogao svjedočiti o postojanju nepoznate dorske, preciznije isejske naseobine u blizini Salone. Ovaj je natpis poseban po tome što je za dataciju poslužila i jedna svećenica. Datacija nije predložena.

Bibliografija

Natpis je prvi objavio Brunšmid: J. Brunšmid: Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Split 1998, str. 34. (=hrv. prijevod izvornika J. Brunšmid: Die Inschriften und Münzen der griechischen Städte Dalmatiens, Wien 1898).