Hodogram za završetak diplomskog studija

Dragi studenti i studentice!

Opis postupka za završetak diplomskog studija možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/?page_id=740.

Razlikovni studenti trebaju dostaviti dokaz o položenim razlikovnim kolegijima.