Ispit iz Grčkog rečeničnog perioda

Pismeni ispiti iz kolegija Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja održavat će se preko Omege u terminima objavljenim na stranicama Odsjeka. Studenti pristupaju ispitu tako da otvore kolegij u Omegi i na vrhu stranice kliknu na link “ISPIT” (prvi link koji se nalazi ispod slike Muze Talije). Vrijeme rješavanja je 90 min. Usmeni ispiti će se održati preko Omege (Big Blue Button) ili nekog drugog servisa po dogovoru. Ispiti se prijavljuju u ISVU. Popis literature nalazi se na Omegi u dokumentu “Plan rada”. Za sva ostala pitanja javiti se na psostari@ffzg.hr.