Molba za dostavu OIB-a – HITNO (do 17. siječnja) – Doroteja Habazin

Molimo studentice da čim prije dostave OIB u tajništvo ili jave na telefon 4092096 ili na e-mail mzivko@ffzg.hr radi evidencije terenske nastave pri MZO-u za 2018.

Doroteja Habazin