Mr. sc. Xanthi Zafeiraki – obavijest o konzultacijama za vrijeme jesenskog roka

Za vrijeme jesenskoga ispitnog roka mr. sc. Xanthi Zafeiraki održavat će konzultacije ponedjeljkom 12.00-13.30.