Obavijest o terminu konzultacija – viši lektor Teo Radić

Tijekom rujna viši lektor Teo Radić održavat će konzultacije srijedom od 12 do 14 sati.