Objašnjenje o ispitnom gradivu ako je kolegij ranije odslušan

Kolege studente koji u tekućoj akademskoj godini pristupaju ispitu na nekom kolegiju, a sve su svoje ostale obaveze ispunili ranije (odslušali su kolegij, napisali zadaće i seminarske radove itd.) podsjećamo na odredbu važećeg Pravilnika o studiranju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2015), odjeljak IX. Ispiti, čl. 42 “Ispiti i druge provjere znanja”, stavak 2:

2. Student polaže gradivo ili sadržaj kolegija koji se izvodio u
godini u kojoj polaže.

Dakle, čak i ako ste kolegij odslušali i sve obaveze ispunili npr. u akademskoj godini 2015/16, ukoliko ispitu pristupate u ak. g. 2017/18, morate se pripremati prema gradivu i literaturi propisanima u ak. g. 2017/18.

Obavijesti o gradivu i sadržajima u tekućoj godini rado će vam dati predmetni nastavnici.