Otkazuje se predavanje

Otkazuje se predavanje dr. sc. Janje Žmavc planirano za ponedjeljak, 4.
lipnja, u 11 sati. Studenti 4. godine latinskoga imat će nastavu prema
redovnom rasporedu.