Viši lektor Teo Radić – novi termini konzultacija

Tijekom ljetnoga semestra viši lektor Teo Radić držat će konzultacije ponedjeljkom 13:15-14:00 i petkom 14:00-14:45.