Viši lektor Teo Radić – odgoda nastave

U ponedjeljak 17. prosinca viši lektor Teo Radić neće održati nastavu zbog bolesti. Termin nadoknade bit će određen u dogovoru sa studentima.