Ivan Slamnig

dr. sc. Ivan Slamnig, akademik i redoviti profesor (1930.  2001.)

Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju pohađao je u rodnome Metkoviću, te Dubrovniku i Zagrebu. 1955. g. završio je studij jugoslavenskih jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 1980. na temu Hrvatska versifikacija: narav, povijest, veze. Na Odsjeku za komparativnu književnost uz kraće je prekide bio zaposlen u razdoblju od 1960. do 1991. g., isprva u statusu predavača te potom profesora na Katedri za komparativnu povijest hrvatske i ostalih jugoslavenskih književnosti, kasnije preimenovanoj u Katedru za komparativnu povijest hrvatske književnosti. Predavao je kao gost i na nekoliko inozemnih sveučilišta (Amsterdam, Bloomington, Firenca, Uppsala). 1992. g. izabran je za redovitoga člana Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U širokome području Slamnigovih znanstvenih i nastavničkih interesa najvažniji udio zauzima poredbena povijest hrvatske književnosti, s naglaskom na ranome novovjekovlju i povijesti hrvatske versifikacije, a važan je doprinos dao i svojim traduktološkim radovima te književnopovijesnim pregledima književnosti zapadnoga kruga (provansalske, nizozemske i flamanske, švedske te norveške, kao i sintetski pregled svjetske književnosti zapadnoga kruga). Prevodio je pjesničke, prozne i dramske tekstove brojnih inozemnih autora, uključujući i niz svjetskih klasika (provansalski trubaduri, W. von der Vogelweide, W. Shakespeare, A. S. Puškin, E. A. Poe, H. Heine, Ch. Baudelaire, R. M. Rilke, W. B. Yeats, A. Blok, T. S. Eliot, E. Hemingway, W. Faulkner, S. Beckett i dr.). Napose je važnu ulogu odigrao u recepciji modernih autora iz skandinavskih, kao i zapadnih književnosti engleskoga govornog područja. Svojim pjesničkim, proznim i dramskim radom stekao je i status jednoga od najznačajnijih hrvatskih književnika druge polovice XX. st.

Knjige:

Disciplina mašte, Matica hrvatska, Zagreb, 1965.

Svjetska književnost zapadnoga kruga (u koautorstvu sa Svevladom Slamnigom i Aleksandrom Flakerom), Školska knjiga, Zagreb, 1973.1, 1999.2 (dopunjeno izdanje), 2001.3

Hrvatska versifikacija, Liber, Zagreb, 1981.

Sedam pristupa pjesmi, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1986.

Stih i prijevod, Matica hrvatska Dubrovnik, Dubrovnik, 1997.