Izvedbeni plan doktorskog studija

A.3. PLAN I PROGRAM DOKTORSKOG STUDIJA

A.3.1. Opis ustroja programa doktorskog studija

 

A.3.1.a) Opći smjer

Trajanje programa studija u punom radnom vremenu: 6 semestara.  Ukupan broj ECTS bodova: 180

Ustroj studija:

Semestar

Naziv predmeta

Nastavnik

Sati

ECTS

I.

Uvod u znanstveno područje I

T. Brlek i dr.

15

5

I.

Stanje istraživanja I

B. Senker i dr.

15

5

I.

Izborni kolegij I

M. Bobinac i dr.

15

6

I.

Izborni kolegij II

S. Grgas i dr.

15

6

I.

Konzultacije s mentorom ili savjetnikom

 

10

6

I.

Seminarski rad I

 

 

2

Ukupno

 

 

70

30

II.

Uvod u znanstveno područje II

N. Gilić i dr.

15

5

II.

Stanje istraživanja II

Z. Kovač i dr.

15

5

II.

Izborni kolegij III

J. Šesnić i dr.

15

6

II.

Izborni kolegij IV

Ž. Paić i dr.

15

6

II.

Konzultacije s mentorom ili savjetnikom

 

10

6

II.

Seminarski rad II

 

 

2

Ukupno

 

 

70

30

III.

Izborni kolegij V

L. Čale Feldman idr.

15

6

III.

Sudjelovanje u nastavi iz područja doktorskog studija u visokoškolskom programu[1]

 

15

6

III.

Konzultacije s mentorom, obrana teme

 

15

10

III.

Sudjelovanje na znanstvenom skupu

 

 

4

III.

Objavljen stručni rad

 

 

4

Ukupno

 

 

35

30

IV.

Boravak na drugom studiju

 

 

20

IV.

Konzultacije

 

15

 10

Ukupno

 

 

15

30

V.

Rad na disertaciji i radionice

 

 

20

V.

Konzultacije

 

 

10

Ukupno

 

 

 

30

VI.

Rad na disertaciji i radionice

 

 

20

VI.

Konzultacije

 

 

10

Ukupno

 

 

 

30

Ukupno

 

 

190

180

 

Za uvjetni upis u idući semestar dovoljno je prikupiti 20 bodova iz prethodnog semestra. No, neprikupljeni bodovi se moraju ostvariti prije sljedećeg upisa semestra (dakle, u studiju s punim radnim vremenom neprikupljeni bodovi mogu se prenijeti samo u neposredno idući semestar, ne i onaj nakon toga). Za studente koji ne bi uspjeli ostvariti 20 ECTS bodova tijekom jednoga semestra provedenog na drugom, adekvatnom doktorskom studiju u Hrvatskoj ili inozemstvu, organizirali bi se zamjenski sati individualne nastave (do 30 sati za punih 20 bodova), u načelu s nastavnicima na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu te znanstvenicima u znanstveno-istraživačkim institutima.

Studenti koji ne ostvaruju bodove u nastavi iz područja doktorskog studija u nekoj visokoškolskoj ustanovi (sveučilištu, fakultetu ili visokoj školi) mogu ostvariti te bodove i upisivanjem dodatnih izbornih kolegija. Izborni kolegiji mogu se već od I. semestra upisivati i na drugim poslijediplomskim doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Smiju upisivati i kolegije Muzikološkog smjera kada nastavnik procijeni da će moći sudjelovati u nastavi s obzirom na muzikološka predznanja.

Tema doktorskog rada brani se pred povjerenstvom od najmanje tri člana početkom 3. semestra, a prijavljuje do kraja 3. semestra. U četvrtom i petom semestru će se, u suradnji s mentorima studenata, organizirati radionice na kojima će studenti prezentirati svoja istraživanja te raspravljati s kolegama i nastavnicima o metodološkim i drugim problemima.Studenti koji slušaju studij na pola radnog vremena upisuju sve obveze navedene u prethodnoj tablici, ali moraju prikupiti upola manji broj bodova za upis idućeg semestra.

 

A.3.1.b) MUZIKOLOŠKI SMJER

 

4.9.1 PUNO RADNO VRIJEME

A. Popis predmeta

I. semestar

Predmeti

Sati

ECTS

Status

Nositelj predmeta

1.1 Suvremena muzikologija u Europi (Njemačka) – jezik: engleski

10

2

Obvezno

S. Leopold

1.2 Suvremena muzikologija u SAD-u, Kanadi, V. Britaniji i Irskoj – jezik: engleski

10

2

Obvezno

H. White

1.3 Suvremena etnomuzikologija u svijetu – jezik: engleski

10

2

Obvezno

Ph. Bohlman

1.4 Suvremena muzikologija u Europi (Italija) – jezik: hrvatski/engleski

10

2

Obvezno

I. Pustijanac / I. Cavallini

II. semestar

Predmeti

Sati

ECTS

Status

Nositelj predmeta

2.1 Suvremena muzikologija u Hrvatskoj (starija razdoblja) – jezik: hrvatski

5

1

Izborno

S. Tuksar

V. Katalinić

2.2 Suvremena muzikologija u Hrvatskoj (novija razdoblja) – jezik: hrvatski

5

1

Izborno

S. Majer-Bobetko / S. Tuksar

2. 3 Suvremena etnomuzikologija u Hrvatskoj – jezik: hrvatski

5

1

Izborno

N. Ceribašić / G. Marošević

III. semestar

Predmeti

Sati

ECTS

Status

Nositelj predmeta

3.1 Metode istraživanja u historijskoj muzikologiji – jezik: engleski/hrvatski

10

2

Obvezno

F. K. Prassl / V. Katalinić

3.2 Metode istraživanja u sistematskoj muzikologiji – jezik: hrvatski

10

2

Obvezno

D. Davidović / N. Gligo

3.3 Metode istraživanja u etnomuzikologiji – jezik: hrvatski

10

2

Obvezno

N. Caribašić / G. Marošević

3.4 Tehnike pisanja znanstvenog rada – jezik: hrvatski. Sluša se na Općem smjeru izborom kolegija iz predmeta Uvod u znanstveno područje ili Stanje istraživanja

10

2

Obvezno

 

IV. semestar

Predmeti

Sati

ECTS

Status

Nositelj predmeta

4.1 Metode istraživanja u povijesnim znanostima – jezik: hrvatski

10

2

Izborno

L. Steindorff

4.2 Metode istraživanja u znanostima o umjetnosti I. (filmologija). Sluša se na Općem smjeru izborom kolegija iz predmeta Uvod u znanstveno područje II ili Stanje istraživanja II – jezik: hrvatski

10

2

Izborno

 

4.3 Metode istraživanja u znanostima o umjetnosti II. (znanost o književnosti) Sluša se na Općem smjeru izborom kolegija iz predmeta Uvod u znanstveno područje II ili Stanje istraživanja II – jezik: hrvatski

10

2

Izborno

 

V. semestar

Predmeti

Sati

ECTS

Status

Nositelji predmeta

5.1 Seminari i izlaganja kandidata

20

4

Obvezno

D. Davidović / N. Gligo / I. Pustijanac / S. Tuksar / M. Piškor

5.2 Konverzatorij o temama

20

4

Obvezno

D. Davidović / N. Gligo / I. Pustijanac / S. Tuksar / M. Piškor

 

                                               1.1 Konzultacije s mentorom (do 40 sati)                                           

                                               1.2 Pisanje doktorskog rada:                                                                   140 ECTS

Rekapitulacija:

Obvezatna predavanja:        80 sati

Seminari i konverzatorij:    40 sati

Izborna predavanja:            30 sati ß45 sati

______________________________________

Ukupno predavanja:          150 sati

Konzultacije s mentorom:  do 40 sati

______________________________________

Ukupno:                                      do 190 sati

ECTS bodovi:

Obvezatna predavanja:        16 ECTS

Seminari i konverzatorij:       8 ECTS

Izborna predavanja:               6 ECTS             Ukupno nastava: 30 ECTS bodova

konzultacije s mentorom:      10 ECTS

Pisanje doktorskog rada:   140 ECTS

_______________________________________

Ukupno:                                   180 ECTS bodova

 

4.9.2   DJELOMIČNO RADNO VRIJEME Kolegiji (5. semestar)

V. semestar

Predmeti 

Sati

ECTS

Status

Nositelji predmeta

5.1 Seminari i izlaganja kandidata

20

4

Obvezno

D. Davidović / N. Gligo / I. Pustijanac / S. Tuksar/ M. Piškor

5.2 Konverzatorij o temama

20

4

Obvezno

D. Davidović / N. Gligo / I. Pustijanac / S. Tuksar/ M. Piškor

 

           3.2.2.1  Seminari i konverzatorij:                                                                 8 bodova

3.2.2.2  Konzultacije s mentorom (do 40 sati):                                10 bodova

3.2.2.3   Pisanje doktorskog rada:                                                                     140 bodova[1] S obzirom na potrebu povezivanja znanstvenog (doktorskog) istraživanja s nastavnim procesima, od velike je važnosti studentovo stjecanje iskustava u sveučilišnoj nastavi, gdje aplicira stečena znanja i vještine te iskušava teze svoga istraživanja u dijalogu sa studentima. To je način povezivanja istraživanja s nastavom i obogaćivanja nižih razina nastave spoznajama s doktorskog studija.