Važni dokumenti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu: ./modules/documentdownload.php?idDocument=747

Pravilnik o doktorskim studijima 2016. - pročišćeni tekst:./modules/documentdownload.php?idDocument=748

Postupak prijave teme doktorskog rada, obrane doktorskog rada i promocije: ./modules/documentdownload.php?idDocument=835

Vodič kroz doktorski studij:  https://pds.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2015/12/Vodi%C4%8D-kroz-doktorski-studij.pdf 

Tijek doktorskog studija: https://pds.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2015/12/Tijek-doktorskoga-studija.pdf

Obrazac za priznavanje izvannastavnih aktivnosti: ./modules/documentdownload.php?idDocument=811