Važni dokumenti

AZVO-akreditacijska preporuka

Dopusnica FFZG

Dopusnica PDS (str. 1 i str. 2)

Filologija – preddiplomski

Filologija – diplomski

Obrazac za priznavanje izvannastavnih aktivnosti

Postupak prijave teme doktorskog rada, obrane doktorskog rada i promocije

Pravilnik o doktorskim studijima 2016. - pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu

Razvojna i znanstveno istraživačka strategija FFZG

Sporazum s Muzičkom akademijom

Tijek doktorskog studija

Upisnik PDS MOZVAG

Vodič kroz doktorski studij

Znanstvenici nastavnici FFZG