Svetozar Petrović

dr. sc. Svetozar Petrović, akademik i redoviti profesor (1931. – 2005.)

Svetozar Petrović rođen je u Karlovcu, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Studij jugoslavistike završio je 1957. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 1966. radom Problem soneta u staroj hrvatskoj književnosti. Od 1954. do 1956. studirao je indologiju u Allahabadu u Indiji. Od 1959. do 1970. godine radio je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, od 1970. do 1977. bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a od 1977. do umirovljenja 1996. radio je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Gostovao je kao predavač na stranim sveučilištima, a u više navrata na Sveučilištu u Chicagu. Bio je član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, unutar koje je tijekom osamdesetih organizirao simpozije posvećene proučavanju stiha (zbornici: Stih druge polovine devetnaestog veka, 1987.; Stih u pesmi, 1988.; Stih i žanr, 1991.).

U svojem znanstvenom radu bavio se metodologijom proučavanja književnosti, naročito odnosom književne kritike spram teorije i povijesti književnosti (knjige Kritika i djelo, 1963., te Priroda kritike, 1972.), a svojom je kritikom tzv. unutrašnjeg pristupa književnom djelu, odnosno viđenjem književnosti kao međuigre teksta i konteksta, zauzeo polemičan stav prema idejama znanstvenog kruga oko časopisa Umjetnosti riječi u kojem je i sam surađivao. Važan znanstveni doprinos ostvario je u okvirima teorije stiha (naročito tezom o metametričkoj funkciji stiha i oblika) te radovima iz povijesti južnoslavenske versifikacije (monografija Problem soneta u starijoj hrvatskoj književnosti, članci o M. Držiću, Dž. Držiću, A. B. Šimiću, L. Kostiću i drugima). Indološkim temama bavio se kao urednik i prevoditelj (antologija Savremena indiska proza, 1957), a jedan je od autora i urednik povijesnog prikaza književnosti Istoka u Povijesti svjetske književnosti (I, 1982).

 

Knjige:

Kritika i djelo, 1963.

Priroda kritike, 1972., 2003.

(ur.) Povijesti svjetske književnosti I, 1982.

Oblik i smisao. Spisi o stihu, 1986., 2003.

Problem soneta u starijoj hrvatskoj književnosti, 2003.

Spisi o starijoj književnosti, 2007.

Pojmovi i čitanja, 2008.

Književnosti starog Orijenta, 2009.

Nauka o književnosti, 2009.

O indijskoj književnosti, 2011.