2019./2020. - diplomski, ljetni semestar

dr. sc. Luka Bekavac, doc.

Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela (P2)

Silab

[srijeda, 12:30 - 14:45]

 

dr. sc. Lada Čale Feldman, red. prof.

Teatrologija i dramatologija: Gluma na raskrižju medija (TD)

Silab

[utorak, 10:15 - 12:30]

 

dr. sc. Dean Duda, red. prof.

Opća povijest književnosti: Klasici modernog romana (P, K)

Silab

[četvrtak, 12:30 - 14:45]

 

dr. sc. Nikica Gilić, red. prof.

Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu (F)

Silab

[četvrtak, 14:45 - 17:00]

 

dr. sc. Kristina Grgić, doc.

Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti II. (K)

Silab

[petak, 08:00 - 10:15]

 

dr. sc. Slaven Jurić, izv. prof.

Opća povijest književnosti: Od Rimbauda do T. S. Eliota (P2)  

Silab

[petak, 10:15 - 12:30]

 

dr. sc. Višnja Kačić Rogošić, doc.

Teatrologija i dramatologija: Off-off Broadway (TD)

Silab

[četvrtak, 08:00 - 10:15]

 

dr. sc. Željka Matijašević, red. prof.

Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih (P2/T)

Silab

[ponedjeljak, 17:00 - 18:30, A-214]

[ponedjeljak, 18:30 - 19:15, B-212]

 

dr. sc. David Šporer, izv. prof.

Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest književnosti (P)

Silab

[srijeda, 10:15 - 12:30]

 

dr. sc. Andrea Zlatar, red. prof.

Opća povijest književnosti: Reprezentacija tijela u književnosti (P)

Silab

[srijeda, 17:00 - 19:15]