David Šporer

dr. sc. David Šporer, izv. prof. (Katedra za opću povijest književnosti)

Konzultacije: srijeda od 9.00 do 10.00 sati

E-mail: david.sporer@ffzg.hr ; tel. 4092-114, kućni 2114

 

David Šporer (Rijeka, 1973) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1997, magistrirao 2003, doktorirao 2006. Od 2009. docent, a od 2017. izvanredni profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Godine 2002/2003. zimski semestar proveo na studijskom boravku na Sveučilištu Charles de Gaulle-Lille III u Francuskoj zahvaljujući stipendiji francuske i hrvatske Vlade te Centra Eric Weil pri Sveučilištu Charles de Gaulle-Lille III. Zahvaljujući stipendiji Instituta Otvoreno društvo te Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva (Open Society Institute – Foreign and Commonwealth Office Chevening Scholarship) proveo akademsku godinu 2004/2005. na Sveučilištu Oxford (Hertford College).

Sudjelovao u radu inozemnih i domaćih konferencija (Split, Lille, Dubrovnik, Zagreb, Ljubljana, Pariz, Vilnius, Hvar), te također surađivao u radu na dva znanstvena projekta na matičnom Fakultetu. Osim nastave na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sudjelovao i u izvedbi programa na diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te na poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Autor triju znanstvenih knjiga i radova objavljivanih u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima, zbornicima i knjigama, urednik jednog znanstvenog zbornika prevedenih radova, te jedan od koautora dvodijelnog priručnika za književnost. Stručnim prilozima i člancima surađivao i na III. programu Hrvatskog radija, u časopisima Republika, Književna republika, novinama Zarez te u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža. Nekoliko godina bio član redakcijskog kolegija Zareza, kao i član uredništva časopisa Gordogan, a trenutno je član uredništva časopisa Umjetnost riječi.

Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije):

Knjige:

Novi historizam. Poetika kulture i ideologija drame, AGM, Zagreb, 2005.

Status autora od pojave tiska do nastanka autorskih prava, AGM, Zagreb, 2010.

Uvod u povijest knjige. Temelji pristupa, Leykam International, 2015.

Uredničke knjige:

(prir.) Ante Kovačić, U registraturi, Sysprint, Zagreb, 2001.

(ur.) Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007.

Stručne knjige:

Dean Duda (et al), Lektira na dlanu: repetitorij književnosti za srednje škole, sv. I, Sysprint, Zagreb, 2000.

Dean Duda (et al), Lektira na dlanu: repetitorij književnosti za srednje škole, sv. II, Sysprint, Zagreb, 2002.