Nalazite se ovdje: Početna / Silabi / Ljetni semestar / Transformacije u hrvatskoj sintaksi

Transformacije u hrvatskoj sintaksi

Kolegij: Transformacije u hrvatskoj sintaksi

Nositelj kolegija: prof. dr. Ivo Pranjković

Izvođač kolegija: dr. sc. Marija Znika, viša znanstvena suradnica

ECTS: 4 boda

Trajanje: 1 semestar, 8. (ljetni)

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara

Status/tip izbornosti: izborni kolegij

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: posvijestiti studentima narav sintaktičkih odnosa u hrvatskome jeziku primjenom izabranih modela

Način polaganja ispita: pismeni

E-pošta: Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.

Mobitel: 091 583 69 64

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Generativna transformacijska gramatika – kratak pregled, temeljni pojmovi
 2. Generativna transformacijska gramatika i hrvatski jezik, primjena
 3. Gramatičko ustrojstvo rečenice
 4. Predikat i subjekt
 5. Objekt i priložna oznaka
 6. Preoblike gramatičkoga ustrojstva rečenice
 7. Obavijesno ustrojstvo rečenice, sadržajno ustrojstvo rečenice
 8. Atribut, sintaktički položaj, oblici
 9. Sintaktički i semantički obavezni atributi
 10. Apozicija, sintaktički položaj, odnos prema atributu
 11. Predikatni proširak, sintaktički položaj, odnos prema atributu
 12. Kategorija određenosti i atribut te predikatni proširak
 13. Kategorija brojivosti i određenost oblika pridjeva kao atributa
 14. Semantička ograničenja u sintaksi
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva, završni komentari.

Literatura

Obvezna literatura

 1. Eugenija Barić i dr.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1997., str. 421-582, ili koje kasnije izdanje
 2. Radoslav Katičić, Jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1971., str. 88-118.
 3. Radoslav Katičić: Sintaksa, JAZU i Globus Zagreb, 1986., str. 13-146 ili koje kasnije izdanje
 4. Marija Znika: Sintaksa i semantika, Pergamena, Zagreb, 2008.

Izborna literatura

 1. Josip Silić – Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005., str. 284-318.
 2. Mirko Peti: Predikatni proširak, HFD, Znanstvena biblioteka, knj. 6, Zagreb, 1979., str. 71-100.
 3. Milan Mihaljević, Generativna sintaksa i semantika, HFD, Zagreb, 1998., str. 11-19; 109- 115.
 4. Lada Badurina: Padeži i komunikacija, u zborniku: Sintaksa padeža, ur.: Matea Birtić i Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet, Osijek, Zagreb, 2010., 1-14.
 5. Radoslav Katičić: Sintaktički opis između interpunkcije i stilistike, u zborniku: Sintaktičke kategorije, ur.: Branko Kuna, Filozofski fakultet u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Osijek, 2007., str. 103-109.
 6. Branko Kuna i Ana Mikić: Posvojni dativ, u zborniku: Sintaksa padeža, ur.: Matea Birtić i Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet u Osijeku, Zagreb, 2010., str. 147-162.
 7. Diana Stolac: Sintaktička sinonimija, u zborniku: Sintaktičke kategorije, ur.: Branko Kuna, Filozofski fakultet u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Osijek, 2007., str. 241-253.
 8. Jasna Vince: Nominativ prema ostalim padežima, u zborniku: Sintaksa padeža, ur.: Matea Birtić i Dunja Brozović Rončević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet u Osijeku, Zagreb, 2010., str. 249-265.