Dnevni Arhivi: 02/10/2017

Konzultacije profesora na lingvistici u zimskom semestru

Prof. dr. sc. Ida Raffaelli utorkom od 11 do 12 sati

Prof. dr. sc. Ranko Matasović  srijedom od 11 do 12 sati

Prof. dr. sc. Milorad Pupovac utorkom od 9.30 do 10.30 sati

Prof. Mislava Bertoša petkom od 10.30 do 11.30 sati

Prof. dr. sc. Marko Tadić srijedom od 10 do 11 sati

Prof. dr. sc. Mate Kapović srijedom od 18.30 do 19.30 sati

doc. dr. sc. Krešimir Šojat petkom 8.30 do 9.30

doc. dr. sc. Boško Bekavac četvrtkom od 15 do 16 sati

dr. sc. Ivana Simeon ponedjeljkom od 14.45 do 15.45 sati

dr. sc. Daniela Katunar utorkom od 11.30 do 12.30 sati

dr. sc. Martina Sekulić Sović četvrtkom od 12 do 13 sati

asistentica Matea Filko srijedom od 12 do 13 sati

asistent Davor Krsnik petkom od 8.00 do 8.45 te od 9.30 do 10.00 sati

asistentica Jana Jurčević  petkom od 11.30 do13.00 sati