Ispiti prof. Kapović

Ispiti kod profesora Kapovića u petak 15. 9. se pomiču na 15h!