OBAVIJEST studentima prve godine

Prvi sat nastave iz kolegija Opća lingvistika održat će se 16.listopada 2017.

prema rasporedu (PON 12.30-14.00, A113).