Dr. sc. Jana Willer Gold, asistent

Willer Gold a12005. godine završila je studij Francuskog jezika i književnosti i Opće lingvistike na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, a 2006. magisterij iz Lingvistike na University College London, Ujedinjeno Kraljevstvo. Od 2007., zaposlena je kao znanstvena novakinja-asistentica na Katedri za Opću lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku, Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, gdje je predavala na kolegijima Fonologija, Semantika, Mentalni leksikon i Uvod u opću lingvistiku. Od 2007., upisana je na Poslijediplomski doktorski studij lingvistike u sklopu kojega je 2013. obranila doktorski rad pod naslovom ‘Minimalistički pristup strukturi glagolskih skupina sa složenom dopunom u hrvatskome jeziku’. Pohađala je odabrana predavanja na doktorskom studiju Jezik, komunikacija i kognitivna neuroznanost (JEKON, ak.god. 2008./2009.), Sveučilišta u Zagrebu, te međunarodne ljetne škole (EGG (2008. i 2009.), EALing (2006., 2007. i 2008.) i DGfS-CNRS Summer School on Linguistic Typology (2010)). U 2010., provela je tri mjeseca na znanstvenom usavršavanju na University College London, Ujedinjeno Kraljevstvo. Sudjelovala je na međunarodnim konferencijama u čijim je zbornicima objavila radove. Sudjelovala je u organizaciji ‘Ljetne Škole Hrvatskog Filološkog Društva’ (2008.) i radionice ‘Specifičnosti govora Arbanasa’ (2012.); te na prikupljanju podataka za međunarodne projekte ‘Evolution of Semantic Systems’ (2012.). U organizacijskom je odboru međunarodne konferencije ‘HDPL 2012.’, ‘HDPL 2013’, ‘Syntax of the Worlds languages 2012’ i međunarodne ljetne škole ‘The first NetWordS Summer School 2012’. Bila je voditeljica Zagrebačkog lingvističkog kruga (2011./12.) u sklopu HFD-a te je suvoditeljica Lingvističke grupe Četvrtkom te Lingvističkog Laboratorija u sklopu Odsjeka za lingvistiku. Znanstveni interesi: Sučelje sintakse i pragmatike, procesiranje informacijske strukture, nominalizacija.

BIBLIOGRAFIJA