Raspored

U sklopu Orijentacijskog tjedna FFZG organiziraju se radionice namijenjene posebno studentima prve godine diplomskog studija koji prvi puta dolaze na studij na Filozofski fakultet u Zagrebu. Kliknite na sličice da vam se otvori raspored. Imajte na umu da na sličicama nisu sastanci s odsjecima. Njih pronađite na kalendaru aktivnosti.