Klub studenata anglistike X.a

Klub studenata anglistike X.a.

Klub studenata anglistike X.a. udruženje je studenata preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija anglistike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Klub je osnovan 2000. godine s ciljem zaštite i zastupanja interesa studenata anglistike te promicanja kvalitete rada na Odsjeku za anglistiku.

U 16 godina djelovanja organizirali smo razne aktivnosti od kojih ističemo:

  • dramsku skupinu „Barebones“
  • studentski zbor „The Choir“
  • apsolventsko putovanje u London
  • program mentorstva „Big Sibling“
  • organiziranje međunarodnih studentskih konferencija (http://anglophilia.ffzg.unizg.hr/)

Također, Klub je i središnje mjesto organizacije zabavnih sadržaja za studente anglistike pri Filozofskom fakultetu.

Više informacija o Klubu možete naći na našoj mrežnoj stranici (http://xa.ffzg.unizg.hr/) i Facebook stranici (https://www.facebook.com/klubxa).