Klub studenata fonetike Eufonija

Studenti se udružuju u Klub radi organiziranog djelovanja, unaprjeđivanja i promicanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i sveopćih interesa studenata fonetike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi Kluba su:
1. djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata;
2. zaštita standarda i socijalnog statusa studenata;
3. utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
4. promicanje fonetike kao znanosti i struke;
5. sudjelovanje u radu Odsjeka fonetike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
6. sudjelovanje u radu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
7. doprinos razvoju modernog i autonomnog Sveučilišta;
8. povezivanje i suradnja s drugim studentskim, stručnim i drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, u Hrvatskoj i u svijetu.