Klub studenata povijesti ISHA

Klub studenata povijesti – ISHA Zagreb je studentska udruga, koja nastoji kroz različite aktivnosti i projekte razmijeniti znanja, ideje i iskustva među studentima povijesti. Klub djeluje u suradnji s drugim studentskim udrugama u Hrvatskoj te je član Međunarodnog udruženja studenata povijesti (International Students of History Association – ISHA) osnovanog u Budimpešti 1990. godine, koji okuplja više od tridesetak studentskih udruga diljem Europe. U sklopu promoviranja povijesti te suočavanja s istom posebice na ovom prostoru opterećenom svojom baštinom, Klub organizira skupove, konferencije, okrugle stolove na kojima nastoji uspostaviti dijalog među povjesničarima, studentima, ali i širom javnosti. Raspravama o društveno aktualnim temama s povjesničarima iz Hrvatske i inozemstva nastoji se proširiti perspektiva istih, razriješiti nedoumice i  stvoriti platforma za interdisciplinarnu suradnju s drugim znanostima i kulturama. Također, Klub organizira filmske večeri putem kojih raščlanjuje brojne pseudo-istine i stereotipe stvorene kroz ekranizaciju povijesti te kviz večeri u koje se mogu uključiti svi zainteresirani željni pokazivanja znanja o povijesnim događajima, likovima i slično. Važan aspekt ISHA-e Zagreb je i suradnja sa drugim ISHA organizacijama na regionalnoj i europskoj razini. U sklopu toga, organiziraju se konferencije, na kojima redovito sudjeluju članovi Kluba, kao izlagači, ali i promatrači te tako proširuju suradnju. Radovi zagrebačkih studenta povijesti objavljuju se u časopisu Pro tempore, koji izlazi jednom godišnje kao dvobroj. Naposljetku, jednom semestralno Klub organizira putovanje, gdje kroz posjete muzejima i galerijama potiče kulturno uzdizanje studenata te ih upoznaje s poviješću i kulturom drugih europskih gradova.  Klub studenata povijesti otvoren je za suradnju sa svim drugim znanstvenim i kulturnim institucijama, kao i za prijedloge u svrhu unaprjeđenja njegovog rada.