Knjižnica

Knjižnica FFZG mjesto je podataka, informacija i znanja! Kao Knjižnica Filozofskog fakulteta, ona je prvenstveno usmjerena na potrebe studenata i profesora na Fakultetu te je u potpunosti prilagođena nastavnim programima. Ako želite učiti, koristiti računala, čitati, pretraživati, raditi na sebi, slobodno dođite, tu smo za vas!

Knjižnica se nalazi u zasebnoj zgradi koja je hodnikom povezana sa zgradom Fakulteta. Kada uđete u zgradu Knjižnice otvara se veliki prostor čitaonice. U prizemlju i na svakome katu, a ima ih pet, nalazi se tiskana građa te čitaonice s računalima i prostorom za rad. Nemojmo smetnuti s uma da se na katovima i u prizemlju nalaze i informacijski pultovi. Kolege i kolegice na pultovima pomoći će Vam u snalaženju Knjižnicom, a na pultovima ćete aktivirati svoje članstvo te naručivati građu iz Zatvorenog spremišta.

Tiskana je građa raspoređena po zbirkama na katovima, a nalazimo je još i u prizemlju te Zatvorenom spremištu iz kojeg se građa mora naručiti. Kao studenti možete posuditi odjednom 6 knjiga i 6 ocjenskih radova, a časopise ćete moći konzultirati u prostoru Knjižnice ili ćete dijelove teksta fotokopirati. Osim tiskane građe (tiskanih knjiga i časopisa) u Knjižnici možete pristupiti i elektroničkoj građi koju je Knjižnica stavila na korištenje svojim korisnicima. Cjelokupnom fondu možete pristupiti putem naših kataloga.

Prostor Knjižnice je prilagođen studentima s invaliditetom. Ukoliko je potrebna pomoć, kolege na pultovima će pomoć pružiti rado i brzo.

KONTAKT
Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb

URL: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr/
Email: knjiznica@ffzg.hr