Prijave

Studenti se ne trebaju prijavljivati na predavanja “Kako uspješno studirati” , “Moja Knjižnica” i “Gdje je referada” jer su već podjeljeni i to po  idućem rasporedu: Moja Knjižnica!:  1. 10. – studenti čija prezimena počinju na slova A-E, 2.10. studenti čija prezimena počinju na slova F-K, 3.10. studenti čija prezimena počinju na slova L-O te 4.10. studenti čija prezimena počinju na slova P-Ž. Na predavanja “Kako uspješno studirati”  3. 10 dolaze studenti čija prezimena počinju na slova A-M, a 4.10. studenti čija prezimena počinju na slova N-Ž. Na predavanje “Gdje je referada” 2. 10 dolaze studenti čija prezimena počinju na slova N-Ž, a 4.10. studenti čija prezimena počinju na slova A-M.