Category Archives: Događanja

Nagrada Ivan Filipović seminaru “Pharos – antička kultura hrvatskog Sredozemlja”

Share

Godišnja Nagrada Ivan Filipović za 2015. godinu za područje srednjeg školstva dodijeljena je autorskom timu Ingi Belamarić, Jasni Jeličić Radonić, Bruni Kuntić-Makvić i Tonćiju Malešu povodom dvadesete obljetnice ljetnog seminara za školsku mladež Pharos – antička kultura hrvatskog Sredozemlja. Svečana dodjela održana je u Hrvatskom saboru 28. prosinca 2016.

Iz obrazloženja nagrade:

Seminar za mlade “PHAROS – Antička kultura hrvatskog Sredozemlja” koncipirala je dr. sc. Jasna JELIČIĆ RADONIĆ, tada zaposlena u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture RH u Splitu i voditelj istraživanja u Starom Gradu na Hvaru. Zajedno s Ingom BELAMARIĆ, profesoricom latinskog jezika na I. gimnaziji u Splitu i s dr. sc. Brunom KUNTIĆ-MAKVIĆ s Katedre za staru povijest Odsjeka za povijest zacrtala je program koji će povezati rad na arheološkom istraživanju i konzervaciji spomeničke baštine s učenjem klasičnih jezika u gimnazijskom uzrastu. Temelj na baštini Staroga Grada na Hvaru usmjerio je ovaj seminar prema tematici grčke kolonizacije na Jadranu, helenske i helenističke civilizacije na prvome mjestu, a potom – dakako – i rimske civilizacije. Seminar je bio uvršten među programe koje preporučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a prihvaćen je i od UNESCO-a.

Izvorno je seminar bio namijenjen dvama uzrastima, srednjoškolskom i studentskom, no sticajem objektivnih okolnosti najbolje se razvio, osamostalio se, održao i napredovao dio programa za srednjoškolski uzrast.

Osnivačice su seminarom naumile pridonijeti:
– razvitku izvannastavne djelatnosti koja će pridonijeti i napretku učenika u svladavanju nastavnih obveza;
– razvitku kulture čitanja, pisanja, likovnog i scenskog izraza kod učeničke populacije;
– razvijanju vještine i kreativnosti srednjoškolskih i osnovnoškolskih nastavnika za terensku nastavu;
– popularizaciji spomeničke baštine i razvitku ljubavi i poštovanju za nju kod učenika, nastavnika i mjesnog stanovništva;
– objedinjavanju djelovanja više institucija kojima su matična područja obrazovanje, kultura i znanost u postizanju navedenih doprinosa.

Koncept su u začetku pismima potpore podržali Hrvatsko arheološko društvo i Hrvatsko društvo klasičnih filologa.

Stalne stavke seminarskog programa od njegova početka bile su: prezentiranje hvarske povijesti, poučavanje o konkretnoj hvarskoj baštini, praktični rad na pokretnim spomenicima i na arheološkom nalazištu, lektorati gdje se čitaju i prevode grčki i latinski tekstovi o povijesti Hvara ili o antičkoj civilizaciji koji nisu dio školskog programa, obilazak drugih mjesta na Hvaru i na susjednim otocima, priprema završne prezentacije i završna prezentacija za općinstvo. Stalan dio programa je i vježba u čitanju i crtanju hvarskih epigrafskih spomenika, a povremeno i numizmatička radionica.

Najuspješniji polaznici seminara nagrađuju se izdanjima stalnih sponzora, Hrvatskoga arheološkog društva, Splitskoga književnog kruga (prvotno i Konzervatorskog odjela u Splitu koji je tada još imao nakladnička prava), Instituta Latina & Graeca i dr.

Kurikul koji je izvorno kreiran za hvarski seminar inovativno je povezao različite oblike rada:
1. lektorate (čitanje u izvorniku antičkih latinskih i grčkih tekstova o hvarskoj povijesti i grčkoj civilizaciji),
2. arheološko terensko istraživanje (sudjelovanje iskopavanju),
3. rad na pokretnim arheološkim nalazima (upoznavanje vrsta, čišćenje, razvrstavanje, crtanje, vježbe u rekonstruiranju),
4. obilazak spomeničkih i prirodnih znamenitosti uz stručno vodstvo, upoznavanje mjesnoga načina života,
5. pisanje eseja o zadanome spomeniku,
6. istraživanje za potrebe eseja (informacije ponuđene tijekom seminara, korištenje priručne literature, intervjui nastavnika i voditelja),
7. priprema i oprema završne prezentacije (likovni radovi, prezentacija prevodilačkih rezultata i pisanih radova, scenski nastup),
8. stimulacija nagradom za najbolje prevoditelje i autore eseja – nagrada su knjige sadržaja referentnog seminaru.

Svaki se seminar koncentrirao na neku temu iz određenog ciklusa (povijest grčke kolonije na Hvaru: osnutak, resursi, spomenička ostavština, likovi iz povijesti; mediteranske kulture: maslinarstvo, vinogradarstvo, ljekovito bilje, ribarstvo) i dr. Svaki je seminar opremljen posebno kreiranim radnim materijalima. Polaznici svake godine završnom anketom vrednuju izvršeni program, pružajući organizatorima povratnu informaciju koja pridonosi poboljšanju programa.

Osmišljeni projekt hvarskog seminara namijenjen je uzrastu od 2. do 4. razreda srednje škole, a dosad je obuhvatio 277 polaznika. Djelovanje seminara redovito je prezentirano stručnoj javnosti preko odgovarajućih glasila.

Hvarski je seminar očitovao svoju vrijednost i održivost o desetoj godini. Osnivačice su osjetile zamor, zbog okolnosti izvan njihove moći veza između terenskog istraživanja i seminara za mlade je oslabila i činilo se da je model „potrošen“. No, tada je iz redova nekadašnjih polaznika istupio novi voditelj, T. MALEŠ, koji dok se piše ovaj prijedlog već i sam ima iza sebe već deset godina voditeljske prakse. Kao predavači na seminaru pridružili su mu se i drugi nekadašnji polaznici. Program je seminara inoviran pomakom prema likovnim i kazališnim radionicama, uvijek uz oslonac na antičku grčku baštinu hrvatskoga Hvara.

Iz hvarskoga, najstarijeg seminara razvili su se srodni, povezani s baštinom drugih lokaliteta na hrvatskoj obali, namijenjeni drugim uzrastima i drugačije sadržajno profilirani. Povezani su s tamošnjim obrazovnim ustanovama, muzejima, knjižnicama i dr. ustanovama u kulturi i znanosti. Dr. sc. J. JELIČIĆ RADONIĆ pokrenula je i vodila u Solinu seminare lokalnoga sadržaja, Salona felix, za najmlađi, osnovnoškolski uzrast. Održano ih je pet. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ pokrenula je 2005. godine u Skradinu i na Bribirskoj glavici seminar Varvaria – kroz tisućljeća sredozemne povijesti u Hrvatskoj koji se dijakrono bavi regionalnom poviješću Šibensko-kninske županije i upravo navršava desetljeće. Namijenjen je učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole i 2. razreda gimnazije. I. BELAMARIĆ uz potporu I. gimnazije u Splitu vodi već osmu godinu seminar za srednjoškolce Salonae longae – od antičke Salone do humanističkog Splita. Više mlađih profesorica kreiralo je i vodi za osnovnoškolce i gimnazijalce – početnike Proljetni seminar iz antičke kulture i klasičnih jezika Colonia Iulia Iader.

Cijelu mrežu seminara od osnutka 2009. godine je preuzeo, koordinira i vodi Institut Latina & Graeca, uz stalnu suradnju Katedre za staru povijest Odsjeka za povijest i I. gimnazije u Splitu. Organizatorima i predavačima kroz 20 godina pokrivaju se troškovi puta, smještaja i hrane: ne primaju honorare.

Interdisciplinarni humanistički program seminara (povijest, arheologija i klasična filologija kao osnovica) razvija kvalitetan odnos polaznika i prema spomeničkoj baštini, navodi ih da znanja stečena u školskome programu primijene na neobvezatni program – što je iznimno poticajno i za svladavanje redovitoga programa – i postiže značajne odgojno-obrazovne učinke. Također animira sredine u kojima se seminari održavaju i budi svijest o vrijednosti domovinske baštine.

Antički monopoly – na tlu Hrvatske

Share

Kliofest plakat.ai

Studenti 1. godine diplomskog studija stare povijesti pozivaju vas na otkrivanje antike na tlu Hrvatske kroz igranje monopolyja, u sklopu Festivala povijesti Kliofest, u subotu 14. svibnja 2016. u 10 h u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (Hrvatske bratske zajednice 4).

>> Program Festivala povijesti Kliofest

Update: fotografije.

Predavanje o Ivanu Lučiću

Share

Predavanje prof. dr. Brune Kuntić-Makvić pod naslovom “Otkrivanje Ivana Lučića” u sklopu ciklusa tribina Susreti s klasičarima u organizaciji Hrvatskog društva klasičnih filologa održat će se u četvrtak 12. svibnja 2016. u 18 h u Knjižnici Augusta Cesarca (Šubićeva 40/II) u Zagreb.

350 godina De Regno ... plakatic Susreti s klasicarima  12 5 2016

Epigrafski inkubator

Share

Pozivamo vas na Epigrafski inkubator, savjetovanje u sklopu projekta Epigrafska istraživanja 2015, u ponedjeljak 1. veljače 2016. u 12 h na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dvorana A-202.

epinkubator copy

Program:

Jasmina OSTERMAN: Protoklinasti tekstovi i društvena organizaciju koju ocrtavaju
Jelena MAROHNIĆ: Nova istraživanja grčkih natpisa u Arheološkom muzeju Split
Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ: Epigraphica Varvarina antiqua
Boris OLUJIĆ: Rimski epigrafski spomenici u kontekstu istraživanja kontinuiteta života na prostoru općine Josipdol
Inga VILOGORAC BRČIĆ: Epigrafski spomenici orijentalnih kultova s hrvatskog povijesnog prostora
Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL: Hrvatski ranosrednjovjekovni natpisi na latinskom jeziku
Tomislav GALOVIĆ: Najstariji hrvatski glagoljaški natpisi

R a s p r a v a:  o stanju i perspektivama epigrafskih istraživanja u Hrvatskoj

ANTIQUITATIS SOLLEMNIA – ANTIDORON MATE SUIĆ

Share

ASAS 2015 plakat A3 v3.0-01

 >> Program konferencije / Conference Programme (pdf)

>> Sažetci / Summaries (pdf)

O stotoj obljetnici rođenja Mate SUIĆA (Postire, 3. XI. 1915), neumornog istraživača, muzealca, sveučilišnog profesora i akademika, u njegovu čast i spomen, Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti i Arheološki muzej Zadar pokrenuli su znanstveno okupljanje ANTIQUITATIS SOLLEMNIA – ANTIDORON MATE SUIĆ pod pokroviteljstvom HAZU i u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Hrvatskim arheološkim društvom i Institutom za arheologiju.

Prvi međunarodni znanstveni skup pod tim naslovom održao se od 3. do 7. studenoga 2015. godine u Zagrebu i Zadru, s glavnom temom povijesti naselja, osobito povijesti grada.

Znanstvenički rad Mate Suića bio je interdisciplinaran, zahvaćao je od prapovijesti do srednjega vijeka, a hrvatske je humanističke znanosti tijekom 20. st. unaprijedio mnogim i raznovrsnim doprinosima. Svakako je najdjelatniji i najživlji onaj dio njegove znanstvene ostavštine koji se odnosi na povijest antičkoga grada, a velikim se dijelom zasniva na primjeru Jadera – Zadra i na Suićevim vlastitim istraživanjima u tome gradu.

Prijašnje: poziv na prijavu tema / call for papers

Poziv na dva gostujuća predavanja o grčkoj epigrafiji

Share

Pozivamo vas na dva predavanja o grčkoj epigrafiji koja će održati prof. dr. Mario Lombardo sa Sveučilišta u Salentu:

The so-called psephisma of Lumbarda and some aspects of Greek settlement in Dalmatia, u četvrtak 1. listopada 2015. u 18 h u Arheološkom muzeju u Zagrebu;

The Greek inscription from Vranjic: text, context and interpretation between certainties and guesses, u petak 2. listopada 2015. u 12.30 h na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (predavaonica A-201).

prijedlog plakata_Lombardo_Psefizma_Scena AMZ_ispravak

cisp lombardo copy

Prof. dr. Mario Lombardo je od 1967. do 1987. bio na Scuola normale superiore u Pisi, prvo kao dodiplomski i poslijediplomski student, a potom kao docent grčke povijesti, i od 1982. kao izvanredni profesor grčke epigrafije i grčkih starina. Od 1987. podučava i radi na Sveučilištu u Lecce (od 2007. Sveučilište u Salentu) kao redovni profesor grčke epigrafije i grčke povijesti. Od 2009. pročelnik je Odsjeka za studij kulturne baštine i od 2012. član Akademskog senata. Od 2002. također je i profesor grčke epigrafije i grčkih starina u Talijanskoj arheološkoj školi u Ateni. Većinu svojeg istraživanja i publikacija posvetio je grčkoj kolonizaciji i odnosu između Grka i domaćih stanovnika u Maloj Aziji, na Siciliji, u južnoj Italiji i na jadranskim obalama. Bio je znanstveni voditelj nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata na ove teme. Član je znanstvenih uredništava nekoliko časopisa u području grčke povijesti i predsjednik međunarodnog znanstvenog odbora Međunarodnog kongresa o istraživanju Velike Grčke koji se svake godine održava u Tarantu.

 

Update: Arheološki muzej u Zagrebu objavio je video predavanja o lumbardskoj psefizmi.

ORIENTALIA ANTIQVA: poziv na predavanja Valentina Gasparinija

Share

Pozivamo vas na predavanja dr. sc. Valentina Gasparinija sa Sveučilišta u Erfurtu, koja će biti održana u okviru projekta Orientalia antiqua. Istraživanja o povijesti starog Istoka:

I HAVE NOT WALKED THE DARK FUNERARY ROAD TO ACHERON. Post-mortem hopes in the Isiac cults, u utorak, 15. 9. 2015. u 12.30h, u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu,

i

THE BODY IN PIECES. The fragment as a means of experiencing the divine, u srijedu, 16. 9. 2015. u 12.30h, u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Prijenos uživo bit će dostupan na poveznici: https://connect.srce.hr/orientalia/

Valentino Gasparini