Inscriptiones Latinae – Cui bono?

Share

Međunarodni ljetni tečaj
INSCRIPTIONES LATINAE – CVI BONO?
Epigrafski spomenik kao posebna vrsta povijesnog izvora
Murter, 2-9. rujna 2012.

Seminar Inscriptiones Latinae – cui bono? održan je prvi puta od 2. do 9. rujna 2012. u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, udruge Argonauta iz Murtera i Muzeja Grada Šibenika. Predavali su prof. dr. B. Kuntić-Makvić i M. Šegvić, prof. s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, A. Rendić-Miočević, prof. iz Arheološkog muzeja u Zagrebu (u miru), prof. dr. A. Kurilić sa Sveučilišta u Zadru, prof. dr. M. Hainzmann sa Sveučilišta u Grazu (u miru), dr. K. Matijević sa Sveučilišta u Trieru, T. Brajković i Ž. Krnčević iz Muzeja Grada Šibenika, dr. sc. M. Markov Podvinski i mag. oec. L. Ježina iz udruge Argonauta“. Dvanaestoro polaznika bili su nastavnici, mladi istraživači i studenti iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sa sveučilištâ Trieru, Grazu, Ljubljani, Zagrebu, Zadru, Splitu i Mostaru.

Polaznici su slušali predavanja, vježbali na pripremljenim pisanim materijalima i u živo na spomenicima s hrvatskih arheoloških nalazišta u Murteru (Colentum) i Danilu kod Šibenika (Rider). Rider je glasovit po brojnim rimskim natpisima s autohtonim imenima. Polaznici su također učili o epigrafskim elektroničkim bazama. Jezici seminara bili su hrvatski, njemački i engleski. program je uspješno ispunjen. Na kraju tečaja polaznici su odgovorili na upitnik. Ocjenjivali su, među ostalim, količinu podataka na predavanjima (4,44), kakvoću izlaganja (4,44), vježbe na pisanim materijalima (4,5), vježbe in vivo (4,6), datum tečaja (4,8) i trojezičnost (4,4).

IMG_4694