Put Velike Božice

Share

plakat

Znanstveni kolokvij
Zagreb, Filozofski fakultet, 22. V. 2012.

P R O G R A M

15.30 Otvaranje kolokvija

15.35 Prof. dr. Petar Selem: Izidinski krug egipatskih ženskih božanstava
15.45 Prof. dr. Boris Olujić, dr. sc. Jasmina Osterman: Velike božice Mezopotamije i Sirije
16.05 Dr. sc. Aleksandra Nikoloska, zn. novak Inga Vilogorac Brčić, prof.: Frigijska Kibela – Planinska Majka

16.25 Rasprava

17.00-17.20 Stanka

17.20 Prof. dr. Marina Milićević Bradač: Neolitička ”koiné” i minojska Kreta
17.30 Prof. dr. Helena Tomas: Ikonografija minojske Potnije
17.40 Filip Franković, Jurica Triplat, Stjepan Marinković: Mikenska Potnija u izvorima na linearnom B pismu
17.55 Dr. sc. Aleksandra Nikoloska, zn. novak Inga Vilogorac Brčić, prof.: Velika Majka Bogova na spomenicima iz Hrvatske
18.15 Porin Šćukanec Rezniček, Ivona Miletić, Adriana Pavlić: Tužni Istočnjak na spomenicima iz Hrvatske

18.30 Rasprava

19.00 Predstavljanje publikacija projekata Signa et litterae i Mythos – cultus – imagines deorum i zatvaranje kolokvija