Novi svezak ROMIC-a

Share

Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II. (ROMIC II) treći je svezak korpusa spomenika istočnjačkih kultova s hrvatskog povijesnog prostora. Obuhvaća spomenike iz srednje i južne Dalmacije (od Krke do Cavtata, bez Salone) i iz sjeverne Hrvatske. Tekstovi su na hrvatskom i engleskom jeziku.

Petar Selem i Inga Vilogorac Brčić, ROMIC II: Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia II. [Znakovi i riječi 6 – Signa et litterae VI], Zagreb: FF Press, 2018.

Salonitanski spomenici obrađeni su u ranijem svesku ROMIS , a ostali u svesku ROMIC I.