dr. sc. Holjevac, Željko, izvanredni profesor
Untitled Document

Kratki životopis

Željko Holjevac rođen je 15. prosinca 1973. u Brinju. Osnovnu je školu polazio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Otočcu i Senju. Akademski stupanj doktora povijesnih znanosti stekao je 2006. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, a od 2007. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, trenutačno u znanstveno-nastavnome zvanju izvanrednog profesora. Predavao je na Hrvatskim studijima i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a kraće vrijeme i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Istraživački je više puta boravio u inozemstvu, najviše u arhivima i knjižnicama u Beču i Budimpešti. Predsjednik je Društva za hrvatsku povjesnicu i Državnog povjerenstva za natjecanje učenica i učenika osnovnih i srednjih škola iz povijesti, a kao vanjski suradnik koordinira radom Područnog centra Instituta Ivo Pilar u Gospiću. Član je Organizacijskog odbora Međunarodnog kulturno-povijesnog simpozija Mogersdorf. Bavi se Hrvatsko-slavonskom Vojnom krajinom i gradišćanskim Hrvatima, hrvatsko-mađarskih odnosima i srodnim temama s težištem na modernom i suvremenom razdoblju. Predaje regionalni i europski kontekst hrvatske povijesti u 19. stoljeću. Sudjelovao je dosad s priopćenjem na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, konferencija, kongresa, simpozija, seminara, kolokvija, tribina i okruglih stolova. Kao autor ili suautor objavio je šest znanstvenih i jednu popularnu knjigu, veći broj znanstvenih radova i stručnih priloga u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima, te udžbenik povijesti za sedmi razred osnovne škole i treći razred gimnazije. Uredio je dosad i tri zbornika radova, od čega jedan u dvije knjige i jedan na njemačkome jeziku.


Izvod iz bibliografije – knjige i zbornici  • Gospić u Vojnoj krajini (1689. - 1712. - 1881.) (Prilog slici gospićke prošlosti), Zagreb: Hrvatski zemljopis, 2002, 103 str.
  • Brinjsko-lički ustanak 1746. godine, Samobor: Meridijani, 2004, 160 str.
  • Ivan Dominik Vukasović, Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.), priredio i napisao uvodnu studiju Željko Holjevac, Gospić: Državni arhiv, 2005, 223 str.
  • (s Tomislavom Jelićem), Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj. Analiza hrvatskih naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj, Zagreb-Budapest-Bratislava: Croatica, 2006, 298 str.
  • (s Nenadom Moačaninom), Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku, 2. svezak Hrvatske povijesti u ranome novom vijeku, Zagreb: Barbat & Leykam International, 2007, str. 9-107.
  • Gackom kroz povijest, Otočac: Hrvatski radio Otočac, 2009, 199 str.
  • (uredio) Identitet Like: korijeni i razvitak, zbornik, Knj. I-II, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2009.
  • Ogulinska pukovnija (1746.-1873.). Polazišta, Ogulin: Ogranak Matice hrvatske Ogulin, 2012., 414 str.
  • (uredio) 1918. u hrvatskoj povijesti, zbornik, Zagreb: Matica hrvatska, 2012, 543 str.
  • (uredio s Ivicom Šuteom), Mogersdorf. 38.Internationales kulturhistorisches Symposion. 38th International Historico-Cultural Symposium Varaždin 2008. Alte und neue Eliten im pannonischen Raum seit 1945, zbornik, Zagreb: FF press, 2012, 280 str.

Objavljeno: 16.12.2014.