dr. sc. Klasić, Hrvoje, docent

KRATKI ŽIVOTOPIS

Rođen u Sisku 1972. Jednopredmetni studij povijesti diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. Od 2003. zaposlen na istom fakultetu. Istražuje i predaje teme iz suvremene hrvatske i svjetske povijesti.

BIBLIOGRAFIJA

Izbor radova objavljenih u posljednjih pet godina:

    Članci:

  • "Društveni život u Sisku u vrijeme Drugog svjetskog rata." Časopis za suvremenu povijest, 32/2000., br. 3, 527-544;
  • "Antisemitizam na prijelazu stoljeća ( 1897. - 1903. ). Prilog proučavanju židovstva u gradu Sisku." Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, br. 2, 2001., 175 - 194.
Izabran u znanstveno-nastavno zvanje asistenta 2003. godine.
Objavljeno: 16.12.2014.