dr. sc. Petrić, Hrvoje , izvanredni profesor

 

KRATKI ŽIVOTOPISRođen 1972. u Koprivnici. Završio studij geografije i povijesti u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen od 2001. Stručno se usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Izraelu. Doktorirao 2008. u Zagrebu. Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih radova. Za svoj je rad nagrađivan. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Urednik je znanstvenih časopisa «Ekonomska i ekohistorija» i „Podravina“. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti iz predmeta: Ekohistorija, Ekonomska historija, Hasburška Monarhija: imperijalna baština te Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka.

 

BIBLIOGRAFIJA
Izbor radova objavljenih u posljednjih pet godina:

 • A Man and His Environment, on the Border Between Habsburg and Ottoman Empires; Podravina (The River Drava Valley) at the Crossroads with Multiple Borders in Early Modern Period, Podravina, 7, Koprivnica 2005., 175-189.
 • Koprivnica u 17. stoljeću – okoliš, demografske, društvene i gospodarske promjene u pograničnom gradu, Izdavačka kuća «Meridijani», Samobor 2005.
 • Utjecaj rijeke na pogranična naselja. Primjer rijeke Drave u 18. i 19. stoljeću, Ekonomska i ekohistorija, 1., Zagreb-Samobor 2005,  37-62.
 • O tipovima seoskih naselja (i njihovu okolišu) u varaždinskoj i koprivničkoj regiji u 18. i 19. stoljeću, Ekonomska i ekohistorija, 2, Zagreb-Samobor 2006., 89-103
 • Tko su «Slovenci» ili Slavonci u Hrvatsko-slavonskoj Vojnoj krajini tijekom 17. stoljeća, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39, Zagreb 2007., 23-38.
 • Prilog poznavanju gradskih naselja (trgovišta) na posjedima Zrinskih. Primjer Međimurskog vlastelinstva, Povijest obitelji Zrinski (zbornik), Zagreb 2007., 219-235.
 • Donja Dubrava – središte splavarstva na rijeci Dravi (koautor: Dragutin Feletar), Ekonomska i ekohistorija, 3, Zagreb-Samobor 2007., str. 156-181.
 • Drava River Flooding in Varaždin and Koprivnica Parts of Podravina (Drava River Region – Between Croatia and Hungary) in the Period 17th-19th Century, Podravina (koautor: Ivan Obadić), 12, Koprivnica 2007., 136-147.
 • Roman Catholic Church and Confessional Revival. (In)tolerance in Complex Borderland up to 1630s. Case study of the Town of Koprivnica, Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the «Other» on the Borderlands Eastern Adriatic and beyond 1500-1800, Padova 2007., 253-263.
 •  «Neodrživi razvoj» ili kako je krčenje šuma u ranome novom vijeku omogućilo širenje Đurđevačkih pijesaka, Ekonomska i ekohistorija, 4, Zagreb-Samobor 2008., 5-26.
 • Što je povijest okoliša?, Historični seminar, 6, Ljubljana 2008., str. 157-176
 • The Fortress as an Economic Factor: The Slavonian Military Border in the 17th Century, H. Heppner, Zs. Barbarics-Hermanik (Hrsg.), Türkenangst und Festunsbau, Frankfurt am Main 2009, 109-128
 • Objavljeno: 16.12.2014.