dr. sc. Pisk, Silvija, -
Untitled Document

Životopis

Silvija Pisk rođena je 1976. u Kutini. Osnovnu školu završila je u Popovači, a srednju, opću gimnaziju, u Kutini. Godine 1994. upisuje dvopredmetni studij povijesti i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2001. i počela raditi u Knjižnici Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz hrvatske povijesti te studij bibliotekarstva, gdje 2006. brani diplomski rad Zbirka znanstvenih časopisa u knjižnici Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Znanstveno-istraživački interesi usmjereni su joj prema srednjovjekovnoj problematici, s posebnim naglaskom na Moslavinu, iz koje je izradila i obranila magistarski rad Topografija Garića, Gračenice i Moslavine od 1163. - 1400. Godine 2011. brani doktorski rad Pavlinski samostan Blažene Djevice Marije na Gariću (Moslavačka gora) i njegova uloga u regionalnoj povijesti.
Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Isto tako redovito objavljuje u znanstvenim časopisima a od 2004. suradnica je Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda, u kojoj je autor dvadesetak natuknica iz hrvatske povijesti srednjeg vijeka. Od školske godine 2006./07. predaje izborni kolegij Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od školske godine 2009./10. drži seminar u sklopu obaveznog kolegija Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka.
U slobodno vrijeme predsjednica je i osnivačica Povijesne udruge Moslavina koja se bavi istom problematikom kao i njen profesionalni rad, a u sklopu koje je održala niz predavanja te bila voditeljica nekoliko projekata. Od studenog 2009. članica je upravnog odbora Udruge Garićgrad.

 

Objavljeno: 16.12.2014.