dr. sc. Strecha, Mario, redoviti profesor

KRATKI IVOTOPIS

Mario Strecha roden je u Zagrebu 1956. godine. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje Hrvatsku povijest u 19. stoljecu (1790.-1918.) i Povijest historiografije. Posebno podrucje njegovog znanstvenog interesa je hrvatska povijest na kraju 19. i pocetku 20. stoljeca te istraivanje povijesti hrvatskog katolicizma.

BIBLIOGRAFIJA

Izbor radova objavljenih u posljednjih pet godina:

    Članci:
  • Vjekoslav Klaic u okviru hrvatske historiografije u 19. i na pocetku 20. stoljeca u: Vjekoslav Klaic - ivot i djelo, Zagreb-Slavonski Brod, 2000, 63 -77;
  • Prvi hrvatski katolicki kongres - Korak naprijed u afirmaciji politickog katolicizma u banskoj Hrvatskoj u: Hrvatski katolicki pokret, Zagreb, 2002, 171 -183;
  • O drutvenoj ulozi katolicizma u banskoj Hrvatskoj potkraj 19. i na pocetku 20. stoljeca u: Hrvati i Poljaci, narodi daleki i bliski, Zagreb, 2003, 73 - 82;
  • Franjo Josip I. (1830-1916) u: N. Budak, M. Strecha, . Kruelj, Hrvati i Habsburzi, Zagreb, 2003, 116 - 173;
  • Hrvatska povijest od 1790. do 1918. godine u: Hrvatska opca enciklopedija, Zagreb 2003, sv. 5;
  • Od katolickog hrvatstva do katolickog pravatva Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 34-36, Zagreb, 2004, 101 - 135;
  • O znacenju interkonfesionalnog zakona iz 1905. godine u: Spomenica Filipa Potrebice, Zagreb, 2004, 305 -321.
Objavljeno: 16.12.2014.