dr. sc. Modrić - Blivajs, Dunja, viši predavač

Rođena je u Karlobagu. Završila Filozofski fakultet u Zagrebu. Od 1979. predaje povijest na više osnovnih i srednjih škola u Zagrebu, kao i nacionalnu povijest u International Baccalaureate programu. Od 1986. godina mentor je za studente 4. godine povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 1998. i mentor pripravnicima za polaganje stručnih ispita. Predsjednik je Povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz povijesti pri Ministarsvu znanosti, obrazovanja i športa, a član je državnog Povjerenstva za provedbu natjecanja iz povijesti u osnovnim i srednjim školama.

Datum zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje: Od 2004. radi kao predavač na kolegiju Metodike nastave povijesti, katedra Pomoćnih povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeno: 16.12.2014.