dr. sc. Kursar, Vjeran, docent
Untitled Document

Vjeran Kursar, MA

 

Životopis

 

            Rođen je 8. travnja 1975. u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu. 2003. godine završio je studij povijesti i turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 2007. godine na Sveučilištu Bilkent u Ankari (Turska), gdje je pohađao poslijediplomski studij “Osmanska povijest” (“Ottoman History”). 2008. godine upisao je doktorski studij “Hrvatska povijest” na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2004. godine zapošljava se kao znanstveni novak na Hrvatskom institutu za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema u Slavonskom Brodu na znanstveno-istraživačkom projektu “Slavonija i Srijem u doba osmanske vlasti.” Od lipnja 2004. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu “Etnički i kulturni identiteti u Hrvatskoj i izgradnja hrvatske nacije” (voditelj prof. dr. Petar Korunić). Od siječnja 2007. radi na projektu “Turski izvori za demografsku sliku hrvatskog prostora i okruženja (16.-18.st.)” (voditelj prof. dr. Nenad Moačanin). Učestvuje u održavanju nastave na katedri za Hrvatsku povijest ranoga novog vijeka. Izvodi nastavu iz kolegijâ “Povijest Osmanskog Carstva” i “Povijest Republike Turske” na preddiplomskim studijima turkologije i povijesti, te kolegija “Osmansko Carstvo: imperijalna baština” na diplomskom studiju povijesti (smjer “Ranonovovjekovna povijest”). Objavio je nekolicinu znanstvenih i stručnih članaka na teme iz hrvatske i osmanske povijesti. Učestvovao je u radu nekoliko znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu. Član je Međunarodnog odbora za predosmanske i osmanske studije (CIEPO) i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti.

Područje znanstvenog interesa: pravna, kulturna i vjerska povijest Osmanskog Carstva (15-18. st.), šerijatsko pravo, islamske studije, etno-konfesionalni odnosi na Balkanu u ranom novom vijeku.


BIBLIOGRAFIJA

Monografije

Legal Status of Ottoman Non-Muslims in Bosnia (1463-1699): A Case Study (Ankara: Bilkent University, 2007) (magistarski rad)


Članci i rasprave


“Srednjovjekovne percepcije islama,” Povijesni prilozi 22 (2003), str. 133-148
“Anti-muslimanski karakter protuturskih govora,” Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 34-36 (2004), str. 29-46
“Nikola Lašvanin,” u: Cemal Kafadar, Hakan Karateke i Cornell Fleischer, ur., Historians of the Ottoman Empire, (2006), http://www.ottomanhistorians.com/database/html/lasvanin_en.html, http://www.ottomanhistorians.com/database/pdf/lasvanin_en.pdf
● “ ‘Narod Knjige’ (ahl al-kitâb): Kršćani i Židovi u svijetu klasičnog islama, ” Bosna Franciscana 17, 31 (2009), str. 61-102
● “Some Remarks on the Organization of Ottoman Society in the Early Modern Period: The Question of ‘Legal Dualism’ and Societal Structures,” u: Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin i Vjeran Kursar, ur., Ottoman Studies in Transformation. Papers from CIEPO 18, Zagreb (Berlin: LIT Verlag) – u tisku


Prikazi


● “Autobiografija Osman-Age Temišvarskog,” Povijest u nastavi 2 (6), 3 (2005), str. 192-197


Uredništvo u knjigama

Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin i Vjeran Kursar, ur., Ottoman Studies in Transformation. Papers from CIEPO 18, Zagreb (Berlin: LIT Verlag) – u tisku


Ostalo


● Süleyman Gündüz, Elegije i znamenja = Elegions and Marks : [Izložbeni prostor Porezne uprave], Zagreb, 13. IX. - 22. X. 2007. (prijevod dijela turskog teksta kataloga izložbe fotografija)
● dokumentarni film “U potrazi za Svetim Vlahom,” (HRT 1, 03. 02. 2010.) – stručni suradnik, prijevod sa turskog


Izlaganja na konferencijama


● “Delimiting the Faithful: Confessional Boundaries of the Muslim Community as prescribed in the Fetvâs of the Ottoman Şeyhülislâms (16th-18th Centuries)” – međunarodna konferencija Conversion to Islam and Islamization in the Early Ottoman Balkans – Sarajevo, 5.-7. lipnja 2008. (organizatori: The Ohio State University’s Department of Near Eastern Languages and Cultures i Orijentalni institut u Sarajevu)

● “Some Remarks on the Organization of Ottoman Society in the Early Modern Period: The Question of ‘Legal Dualism’ and Societal Structures” – međunarodna konferencija CIEPO 18  - International Committee for Ottoman and Pre-Ottoman Studies, 18th Congress, Zagreb, 25.-30. kolovoza 2008. (organizator: Filozofski fakultet, Zagreb)

● “Nemuslimani Osmanskog Carstva i pitanje autoriteta vjerskih struktura s osvrtom na teoriju ‘milletskog uređenja’ (15.-18. stoljeće)” – III. kongres hrvatskih povjesničara, Split-Supetar, 1.-5. listopada 2008. (organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Filozofski fakultet u Splitu)


Stipendije

 


● Stipendija za istraživački boravak na Sveučilištu Bilkent, Ankara (Turska) – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (ak. god. 2003/2004.)
● Jednokratna pomoć za poslijediplomski studij u inozemstvu – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (ak. god. 2004/2005. i 2005/2006.)
● Full graduate study scholarship, Bilkent University, Ankara (ak. god. 2003/2004. do 2005/2006.)

 


Članstva

 

● International Committee for Ottoman and Pre-Ottoman Studies (CIEPO)
● Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ)

Objavljeno: 16.12.2014.