dr. sc. Janković, Branimir, viši asistent
Branimir Janković, prof.
KRATKI ŽIVOTOPIS


 

dr. sc. Janković, Branimir, poslijedoktorand

 

Rođen je 13. 11. 1980. u Vinkovcima. Studij povijesti i hrvatskog jezika i književnosti diplomirao je 2006. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2007. upisao Poslijediplomski doktorski studij „Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu“. Od 2009. zaposlen je kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju povijesti na predmetu „Povijest historiografije“, seminaru iz „Europske i svjetske povijesti 19. stoljeća (1789-1918)” i izbornom kolegiju „Historiografija o Francuskoj revoluciji”. Doktorski studij završio je 2014. obranivši doktorski rad „Teorijske i metodološke preobrazbe hrvatske historiografije 1970-ih i 1980-ih godina“.
Studijski je boravio u Sloveniji (Ljubljana, lipanj 2009; prosinac 2010) i Njemačkoj, gdje je bio gostujući znanstvenik na Südost-Institutu u Regensburgu (lipanj – rujan 2010). Tajnik je uredništva časopisa Historijski zbornik od 2008. i zamjenik urednika portala www.historiografija.hr od 2014. godine. Dobitnik je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2012. godinu.
Nastavne i znanstvene interese usmjerio je prema povijesti historiografije, suvremenoj historiografiji i hrvatskoj historiografiji 19-21. stoljeća, odnosno okvirno hrvatskoj povijesti 19. i 20. stoljeća

BIBLIOGRAFIJA

 

Monografije

  • Teorijske i metodološke preobrazbe hrvatske historiografije 1970-ih i 1980-ih godina: doktorski rad, Zagreb 2014, 323 str.

Priređene knjige i suuredništva zbornika

  • Intelektualna historija, priredio B. Janković, Dijalog s povodom 6, Zagreb 2013.
  • Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011., uredili D. Agičić, B. Janković, Zagreb 2012.
  • Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi, uredili D. Roksandić, B. Janković, Zagreb 2012.

Poglavlja u knjizi

  • Prema historiji intelektualaca i intelektualnoj historiji, u: Intelektualna historija, priredio B. Janković, Dijalog s povodom 6, Zagreb 2013, str. 11-77 (uvodna studija).

Radovi u zbornicima

  • Kako pisati biografiju povjesničara? Matasovićev Životopis Mije Brašnića, u: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti: zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 23.-24. studenoga 2012., uredila Suzana Leček, Slavonski Brod – Zagreb 2013, str. 391-412.
  • Marksizam u hrvatskoj historiografiji? Vaso Bogdanov i interpretacija revolucije 1848-1849. godine, u: Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011., uredili D. Agičić, B. Janković, Zagreb 2012, str. 133-146.
  • Between Controversy and Reflection. Memory of Marxist Historiography in Croatia after 1990, u: Balkan Memories. Media Constructions of National and Transnational History, ur. Tanja Zimmermann, transcript Verlag, Bielefeld 2012, str. 219-225.
  • Odnos prestižnih profesija i društva u 19. stoljeću na primjeru Franje Račkog, Stojana Novakovića i Baltazara Bogišića, u: Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi, uredili D. Roksandić, B. Janković, Zagreb 2012, str. 57-80.

 

 
Osvrti, ocjene i prikazi
a) znanstvenih skupova, okruglih stolova i sl.

  • Kružok o Fernandu Braudelu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akad. god. 2012-2013. i 2013-2014., u: Historijski zbornik, god. LXVII, br. 2, Zagreb 2014, str. 452-456.
  • Potrebe i mogući smjerovi daljnjeg rada na teorijskim i metodološkim pristupima problematici intelektualaca i rata. Iskustvo Desničinih susreta 2012.: Intelektualci i rat 1939.-1947. (Zadar i Islam Grčki, 14-16. rujna 2012.), u: Vladan Desnica i Desničini susreti. Pogled unatrag, pogled unaprijed: povodom objavljivanja knjige Intelektualci i rat 1939.-1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2011. i 25. obljetnice Desničinih susreta, ur. D. Roksandić, I. Cvijović Javorina, Dijalog s povodom 5, Zagreb 2013, str. 43-53.
  • Okrugli stol „Slovensko zgodovinopisje po drugi svetovni vojni v zrcalu Zgodovinskega časopisa“, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 6. prosinca 2012., u: Historijski zbornik, god. LXV, br. 2, Zagreb 2012, str. 575-578.
  • (s Monicom Priante) Slaviti naciju operom. Izvedba opere I Vespri siciliani Giuseppea Verdija u Torinu 18. ožujka 2011 (prema snimci izvedbe prikazanoj u kinu CineStar Zagreb 12. lipnja 2012), u: Historijski zbornik, god. LXV, br. 2, Zagreb 2012, str. 550-554.
  • Izazovi međudisciplinarne i regionalne komunikacije. Europe and the Balkans: The 3rd workshop of the network Media and Memoria in South-Eastern Europe, Supetar, 9-12. svibnja 2012, u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 44, Zagreb 2012, str. 504-509.
  • Znanstveni kolokvij "Immaginando l'Italia: la construzione di una nazione / Zamišljajući Italiju: izgradnja jedne nacije", Filozofski fakultet u Zagrebu, 10. lipnja 2011., u: Historijski zbornik, god. LXIV, br. 1, Zagreb 2011, str. 280-283.
  • Rasprava "Suočavanje s prošlošću na internetskim portalima", konferencijska dvorana Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 14. travnja 2011., u: Historijski zbornik, god. LXIV, br. 1, Zagreb 2011, str. 274-276.
  • Javna upotreba povijesti: povodom hrvatsko-slovenskog projekta i gostovanja slovenskih povjesničara na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 20. listopada 2010., u: Historijski zbornik, god. LXIII, br. 2, Zagreb 2010, str. 702-709.
  • „Workshop Orientalismen in Ostmitteleuropa. Wahrnehmung und Deutung der außereuropäischen Welt im langen 19. Jahrhundert / Orientalisms in East Central Europe. Representations of the non-European World in the long 19th Century“, GWZO Leipzig, 17-18. rujna 2010., u: Povijest u nastavi, god. VIII, br. 2 (16), Zagreb 2010, str. 331-336.
  • Okrugli stol „Slovenska i hrvatska socijalno-ekonomska povijest u 19. i 20. stoljeću“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 12. svibnja 2010., u: Povijest u nastavi, god. VIII, br. 2 (16), Zagreb 2010, str. 318-325.
  • Kolokvij „Recent German History Writing on the Various Aspects of Modern South Eastern European History“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 27. ožujka 2010, u: Povijest u nastavi, god. VIII, br. 1 (15), Zagreb 2010, str. 191-197.
  • Simpozij „Etnografije putovanja: transnacionalne prakse migranata“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 24. rujna 2009, u: Povijest u nastavi, god. VIII, br. 1 (15), Zagreb 2010, str. 184-186.
  • „Desničini susreti 2009.“: Intelektualci i vlast, 1945-1954, Zagreb, 18-19. rujna 2009, u: Historijski zbornik, god. LXIII, br. 1, Zagreb 2010, str. 378-386.
  • Okrugli stol „Historijska znanost prije i poslije postmoderne“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 20. studeni 2009, u: Historijski zbornik, god. LXII, br. 2, Zagreb 2009, str. 539-548.
  • Okrugli stol „Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici“, Zagreb, 28. svibnja 2009, u: Povijest u nastavi, god. VII, br. 2 (14), Zagreb 2009, str. 225-227.
  • Seminar „Sjećanja žena u kulturnom pamćenju i nastavi povijesti“, Zagreb, 3-5. travnja 2009, u: Povijest u nastavi, god. VII, br. 1 (13), Zagreb 2009, str. 85-90.
  • Međunarodni znanstveni skup „Godina 1918. Prethodnice, zbivanja, posljedice“, Zagreb, 4-5. prosinca 2008, u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 41, Zagreb 2009, str. 528-534.
  • Književno-znanstveni skup „Ivan Kukuljević Sakcinski u 1848.“, Varaždinske Toplice, 5. studenog 2008, u: Povijest u nastavi, god. VI, br. 2 (12), Zagreb 2008, str. 287-289.
  • Znanstveni skup „1918. u hrvatskoj povijesti“, Zagreb, 29-30. listopada 2008, u: Povijest u nastavi, god. VI, br. 2 (12), Zagreb 2008, str. 280-287 [objavljeno i u god. VII, br. 1 (13), Zagreb 2009, str. 79-85].
  • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 1-5. listopada 2008, u: Historijski zbornik, god. LXI, br. 2, Zagreb 2008, str. 471-479.
  • Međunarodna Radionica budućnosti 2008-2010: "Naracije i konstrukcije o identitetu/nacionalnosti/povijesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću" (Internationale Zukunftswerkstatt 2008-2010: "Narrationen und Konstruktionen von Nationalität/Identität/Geschichte in Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Serbien im 20. und 21. Jahrhundert"), Zagreb, 10-13. travnja 2008, u: Povijest u nastavi, god. VI, br. 1 (11), Zagreb 2008, str. 139-143.

 

b) knjiga, zbornika i časopisa

  • Annette Wieviorka, Kako objasniti Auschwitz svom djetetu, prevela Maja Ivanković, Spomen područje Jasenovac, Zagreb 2008, 57 str., u: Historijski zbornik, god. LXIV, br. 2, Zagreb 2011, str. 612-618.
  • Meandri kolektivnog pamćenja. Stefano Petrungaro, Pisati povijest iznova. Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. Preveo Franko Dota, Zagreb: Srednja Europa, 2009, 222 str., u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 42, Zagreb 2010, str. 479-488.
  • Marc Bloch, Apologija historije ili zanat povjesničara, Zagreb 2008, u: Historijski zbornik, god. LXII, br. 2, Zagreb 2009, str. 569-573.
  • Zrinka Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti: historiografski praktikum, Zagreb 2008, u: Povijest u nastavi, god. VII, br. 1 (13), Zagreb 2009, str. 61-64.
  • Poetika renesansne kulture: novi historizam, ur. David Šporer, Zagreb 2007, u: Historijski zbornik, god. LXII, br. 1, Zagreb 2009, str. 254-258.
  • Bilješke o nekim prilozima iz povijesti historiografije u 2008. godini, u: Historijski zbornik, god. LXII, br. 1, Zagreb 2009, str. 293-301.
  • Historijski zbornik, god. LXI, br. 2, Zagreb 2008, u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 41, Zagreb 2009, str. 505-509 [objavljeno i uvol. 42, Zagreb 2010, str. 505-509].
  • Peter Burke, Što je kulturalna povijest?, Zagreb 2006, u: Historijski zbornik, god. LXI, br. 2, Zagreb 2008, str. 435-439.
  • Rudolf Burger, Mala povijest prošlosti: pironistička skica povijesnog uma. Eseji, Zagreb – Graz 2007, u: Povijest u nastavi, god. VI, br. 2 (12), Zagreb 2008, str. 255-259.
  • Zbornik radova Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, ur. Vera Katz, Sarajevo 2007, 337 str., u: Povijest u nastavi, god. VI, br. 2 (12), Zagreb 2008, str. 259-265.
  • Historijski zbornik, god. LX, Zagreb 2007, u: Povijest u nastavi, god. VI, br. 1 (11), Zagreb 2008, str. 119-123.

Ostali radovi, nekrolozi, razni prilozi

  • Hans-Ulrich Wehler (1931-2014), u: Historijski zbornik, god. LXVII, br. 1, Zagreb 2014, str. 313-314.
  • Prvi svjetski rat u njemačkoj i međunarodnoj historiografiji. Uvodna bilješka o tekstu Gerharda Hirschfelda, u: Historijski zbornik, god. LXVII, br. 1, Zagreb 2014, str. 231-232 (uvodna bilješka priređenom prijevodu).
  • Izlaganje na predstavljanju zbornika radova Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi (ur. D. Roksandić, B. Janković, Zagreb 2012), u: Historijski zbornik, god. LXVI, br. 2, Zagreb 2013, str. 524-527.
  • Zajedničku baštinu treba izvući iz zaborava. Intervju s povjesničarom Branimirom Jankovićem, u: Multietničnost i razvoj. Bilten Instituta STINE za promociju razvojnih potencijala multietničkih i povratničkih sredina, studeni 2012.
  • Rijetka predanost metodologiji historije. Mirjana Gross (1922-2012), [Komentirana bibliografija radova Mirjane Gross od 1999. do 2012. godine], u: Historijski zbornik, god. LXV, br. 2, Zagreb 2012, str. 479-500.
  • U globalnom obzorju. Povjesničar Eric Hobsbawm (1917-2012), u: Historijski zbornik, god. LXV, br. 1, Zagreb 2012, str. 288-291.
  • Njemački povjesničar Jürgen Kocka dobitnik ugledne Holbergove nagrade za 2011. godinu, u: Historijski zbornik, god. LXIV, br. 2, Zagreb 2011, str. 637-638.
  • Povodom smrti britanskog povjesničara Tonyja Judta (1948-2010) i prevođenja njegovih djela na hrvatski jezik, u: Historijski zbornik, god. LXIV, br. 2, Zagreb 2011, str. 638-639.
  • In memoriam. Ivan Knezović (1977-2011), u: Historijski zbornik, god. LXIV, br. 1, Zagreb 2011, str. 297-299.
  • Kritička ocjena doprinosa Stjepana Antoljaka (1909.-1997.) historiji hrvatske historiografije: povodom 100. godišnjice rođenja, u: Pro tempore: časopis studenata povijesti, br. 8/9, 2010-2011, str. 549-570.
  • Kakva sve historija može biti? Uz Hameršakovo čitanje Jenkinsove knjige Promišljanje historije, Zagreb 2008, 107 str., u: Historijski zbornik, god. LXIII, br. 2, Zagreb 2010, str. 573-590 (diskusija).
  • Teorijsko-istraživački pristupi / Historija sjećanja i pamćenja, u: Historijski zbornik, god. LXIII, br. 1, Zagreb 2010, str. 269-274 (uvodni tekst priređenom tematskom prilogu).
  • Marksizam i povijest: povodom smrti Leszeka Kołakowskog (1927-2009), u: Povijest u nastavi, god. VII, br. 2 (14), Zagreb 2009, str. 193-206 (stručni članak).
  • Šezdeset godina Historijskoga zbornika (u suautorstvu s Damirom Agičićem), u: Historijski zbornik, god. LXI, br. 1, Zagreb 2008, str. XIII-XVIII.


Znanstveni skupovi, okrugli stolovi i predavanja

  • Znanstveni skup „Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj – tradicija, današnje stanje, perspektive”, Filozofski fakultet u Zagrebu, 28-29. studenog 2014, izlaganje: „Nastava povijesti i suvremene historiografije te teorije i metodologije povijesti: pitanje recepcije“
  •  „XI. Dies historiae: Res novae et seditiones: pobuna kao čimbenik promjene“, Hrvatski studiji u Zagrebu, 11. prosinca 2013, izlaganje: „Revolucija kao analogija: primjer Francuske revolucije“
  • Konferencija „Cultures of Economy. The 4th Workshop of the Network Media and Memory in Southeastern Europe“, Sarajevo, 15-18. svibnja 2013, izlaganje: „Using the Economy as an Argument in the Yugoslav Socialist Historiography“
  • Znanstveni skup „Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti“, Slavonski Brod, 23.-24. studenog 2012, izlaganje: „Kako pisati biografiju povjesničara? Matasovićev Životopis Mije Brašnića“
  • IV. kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb, 1-5. listopada 2012, izlaganje: „‘Bune i otpori’ u hrvatskoj historiografiji u razdoblju socijalističke Jugoslavije“
  • Konferencija „Europe and the Balkans: The 3rd Workshop of the Network Media and Memoria in South-Eastern Europe“, Supetar, 9-12. svibnja 2012, izlaganje: „What was the significance of 'Europe' for the Croatian historiography in socialist Yugoslavia?“
  • Znanstveni skup „Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 25-26. studenog 2011, izlaganje: „Marksizam u hrvatskoj historiografiji? Vaso Bogdanov i interpretacija revolucije 1848-1849. godine“
  • Konferencija „Distinction and Unification. Regional and Supraregional Memories. 2nd Workshop of the Network Media and Memoria in South-Eastern Europe“, Novi Sad, 25-28. svibnja 2011, izlaganje: „The Mediation of Historical Memory during the Croatian Spring“
  • Südost-Institut, Regensburg, 20. srpnja 2010, predavanje: „Between Marxism and New Approaches. Croatian Historiography since 1945“
  • Konferencija „Media and Memoria in South-Eastern Europe“, Ljubljana, 19-22. svibnja 2010, izlaganje: „Između prijepora i refleksije. Sjećanje na marksističku historiografiju u Hrvatskoj nakon 1990. godine“
  • Okrugli stol „Slovenska i hrvatska socijalno-ekonomska povijest u 19. i 20. stoljeću“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 12. svibnja 2010, izlaganje: „Usporedba časopisa Otium i Zgodovina za vse“
  • Okrugli stol „Annales u perspektivi: ciljevi i postignuća / Annales in Perspective: Designs and Accomplishments“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 26. travnja 2010, izlaganje: „Some remarks on the reception of historians around the journal Annales in Croatian historiography within the Yugoslav context“
  • Književno-znanstveni skup „Ivan Kukuljević Sakcinski u 1848.“, Varaždinske Toplice, 5. studenog 2008, izlaganje: „Pojedinac i kolektivno: povijest u Kukuljevićevim Slavjankama (1848.)“
  • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 1-5. listopada 2008, izlaganje: „Povjesničari-svećenici i hrvatska historiografija 19. stoljeća“
  • Znanstveno-stručni skup „U znaku Kukuljevićeva govora 1847.“, Varaždinske Toplice, 3. studenog 2007, izlaganje: „Početak Kukuljevićevog organiziranog historiografskog rada: zakonski članak XIII Hrvatskog sabora 1847.“

Nastava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

  • „Povijest historiografije“, obavezni predmet na preddiplomskom studiju, ak. god. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
  • „Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (1789-1918)”, seminar na preddiplomskom studiju, ak. god. 2008/2009 (tema: europski povjesničari u 19. st.), 2009/2010 (tema: autobiografije i biografije osoba različitih profesija iz 19. st.), 2010/2011 (tema: mediji i memorija u 19. st.), 2011/2012 (tema: društveni pokreti u 19. st.), 2012/2013 (tema: pristupi revolucijama i bunama 19. stoljeća), 2013/2014 (tema: pristupi po/bunama 18. i 19. stoljeća).
  • „Historiografija o Francuskoj revoluciji”, izborni kolegij na preddiplomskom studiju, ak. god. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.

Studijski boravci u inozemstvu

  • Oddelek za zgodovino, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija, 13-18. prosinca 2010, jednotjedna bilateralna akademska razmjena
  • Sveučilište u Regensburgu, Njemačka, 14. lipnja – 30. rujna 2010, troipomjesečna stipendija Erasmus za studentsku razmjenu u sklopu doktorskog studija; prihvaćen i kao gostujući znanstvenik na Südost-Institutu u Regensburgu
  • Oddelek za zgodovino, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija, 15. lipnja – 3. srpnja 2009, trotjedna bilateralna akademska razmjena

 

Sudjelovanje na projektima

 

  • znanstveno-istraživački projekt „Hrvatska modernog i suvremenog doba: europski modeli i hrvatski identiteti“ Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010-2014.
  • međunarodna mreža „Media and Memoria in South-Eastern Europe“, Sveučilište u Konstanzu, 2010-2013.
  • bilateralni znanstveno-istraživački projekt „Javna upotreba povijesti u Sloveniji i Hrvatskoj – povijest u hrvatskoj i slovenskoj javnosti“, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Oddelek za zgodovino Filozofskog fakulteta u Ljubljani, 2010-2011.
  • znanstveno-istraživački projekt „Hrvatska historiografija i nastava povijesti (19.-21. stoljeće)“, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009-2010.

 

Organizacijski poslovi

  • član pripremnog odbora znanstvenog skupa „Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj – tradicija, današnje stanje, perspektive”, Filozofski fakultet u Zagrebu, 28-29. studenog 2014.
  • zamjenik urednika portala www.historiografija.hr od 2014. godine
  • tajnik Desničinih susreta 2011. i 2012. i suurednik programskih knjižica, član pripremnog odbora Desničinih susreta 2013.
  • član pripremnog odbora znanstvenog skupa „Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena", Filozofski fakultet u Zagrebu, 25-26. studenog 2011.
  • predložio, organizirao i moderirao u ime Društva za hrvatsku povjesnicu raspravu „Suočavanje s prošlošću na internetskim portalima“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 14. travnja 2011.
  • satničar Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu ak. god. 2011/2012, 2012/2013.
  • tajnik uredništva časopisa Historijski zbornik od 2008. godine

 

Jezici:

  • engleski
  • njemački (potvrda za međustupanj B2/C1)
  • francuski (potvrda za stupanj B1.3)

 

Objavljeno: 03.05.2015.