dr. sc. Špoljarić, Luka, poslijedoktorand

dr. sc. Luka Špoljarić, poslijedoktorand

Rođen 4. listopada 1983. u Karlovcu. Studij povijesti i latinskog jezika i rimske književnosti završava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine, dok sljedeće godine na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti stječe magisterij iz srednjovjekovnih studija obranivši rad “William of Tyre and the Byzantine Empire”. Godine 2013. na istom sveučilištu brani doktorsku disertaciju “Nicholas of Modruš, ‘The Glory of Illyria’: Humanist Patriotism and Self-Fashioning in Renaissance Rome”, pod mentorstvom Nielsa Gaula (CEU), Nevena Jovanovića (FFZG) i Jamesa Hankinsa (Harvard). U sklopu rada na doktorskoj disertaciji boravi kao Visiting Fellow na Harvardskom sveučilištu (2010/2011) i kao Frances A. Yates Fellow na Institutu Warburg u Londonu (2011/2012), dok zahvaljujući stipendiji Američkog društva za renesansu provodi dva mjeseca na istraživanju u rimskim rukopisnim zbirkama i arhivima (2011/2012). Nakon završetka doktorskog studija dvije godine (2013–2015) radi kao poslijedoktorand na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na projektu Croatica et Tyrolensia: A Digital Comparison of Croatian and Tyrolean Neo-Latin Literature (voditelji: Neven Jovanović i Lav Šubarić), sudjelujući pritom i u nastavi Odsjeka za klasičnu filologiju. Naposljetku, prije dolaska na Odsjek za povijest 2017, akademsku godinu 2015/2016. provodi u Firenci kao Francesco De Dombrowski Fellow u Harvardovu istraživačkom centru za proučavanje talijanske renesanse, Villa I Tatti.

Područja njegova interesa su renesansni humanizam i kultura knjige, kulturna i politička povijest kasnosrednjovjekovnog Jadrana, te povijest Latinskog istoka. Uz to, bavi se i priređivanjem i prevođenjem humanističkih latinskih djela na hrvatski i engleski jezik.

 

 

 

Bibliografija

 

(radovi dostupni na: https://ffzg.academia.edu/lukaspoljaric)

 

Knjige

   Nicholas of Modruš. On the Wars of the Goths. Prir. i prev. Luka Špoljarić. The I Tatti Renaissance Library. Cambridge MA: Harvard University Press (pod ugovorom).

   Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol: Challenges, Prospects, Case Studies. Ur. Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, iLav Šubarić. Beč: Böhlau Verlag (u postupku objavljivanja).

 

Članci

   “Power and Subversion in the Ducal Palace: Dalmatian Patrician Humanists and Congratulatory Orations to Newly Elected Doges.” U Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol: Challenges, Prospects, Case Studies, ur. Neven Jovanović, Johanna Luggin, Luka Špoljarić, i Lav Šubarić. Beč: Böhlau Verlag (u postupku objavljivanja).

   “Školske glose u trogirskom rukopisu Propercija i Ovidija (MS BAV Vat. lat. 5174): Crtica o humanističkoj nastavi u petnaestostoljetnoj Dalmaciji.” Filologija (u postupku objavljivanja).

   “The First Dalmatian Humanists and the Classics: A Manuscript Perspective.” U A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe, ur. Zara Martirosova Torlone, Dana LaCourse Munteanu, i Dorota Dutsch, 46–56. Oxford: Wiley-Blackwell, 2017.

   “Illyrian Trojans in a Turkish Storm: Croatian Renaissance Lords and the Politics of Dynastic Origin Myths.” U Portraying the Prince in the Renaissance: The Humanist Depiction of Rulers in Historiographical and Biographical Texts, ur. Patrick Baker, Ronny Kaiser, Maike Priesterjahn, i Johannes Helmrath, 121–156. Berlin: De Gruyter, 2016.

   “Nicholas of Modruš and his Latin Translations of Isocrates’ To Nicocles and To Demonicus: Questions of Authorship, Sources and Dedication.” Colloquia Maruliana 24 (2015): 5–48.

   “Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina: Nikola Modruški i Petrova lađica (Studija, kritičko izdanje i prijevod).” Građa za povijest književnosti hrvatske 38 (2015): 1–81.

   “Nikola Modruški avant la lettre: Društveno podrijetlo, akademski put i počeci crkvene karijere (uz prilog o slučaju živog mrtvaca u Senju).” Povijesni prilozi 46 (2014): 69–94.

   Ex libris Nicolai Episcopi Modrussiensis:Knjižnica Nikole Modruškog.” Colloquia Maruliana 21 (2012): 25–68.

   “Rhetoricizing Effeminacy in Twelfth-Century Outremer: William of Tyre and the Byzantine Empire.” Annual of Medieval Studies at CEU 15 (2009): 9–21.

Objavljeno: 13.05.2017.