prof. doktorand Šimetin Šegvić, Filip, asistent
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kratki životopis

dr. sc. Filip Šimetin - Šegvić, asistent

Filip Šimetin Šegvić rođen je 11. veljače 1986. u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u Beču, a maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje jednopredmetni studij povijesti. Nakon obranjenog diplomskog rada (pod mentorstvom prof. dr. sc. Tvrtka Jakovine, naslov rada „Rođenje moderne Austrije: hladni rat i identitet poslijeratne Austrije“), akademske godine (2012./2013.) upisao je i poslijediplomski studij Hrvatske moderne i suvremene povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na istom Odsjeku. Temeljni znanstveni i istraživački interesi su mu nova politička povijest, kulturna i intelektualna povijest, povijest Habsburške Monarhije i Srednje Europe te teorija i metodologija povijesne znanosti odnosno historiografija.

Kroz svoje visokoškolsko obrazovanje bio je nositelj državne stipendije (Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH), a na poslijediplomskom studiju stipendije Grada Zagreba. Godine 2007. dobio je Rektorovu nagradu, 2008. nagradu za izvrsnost u studiju, a 2012. nagradu Franjo Marković za časopis Pro tempore kao član uredništva.

Još od studentskih dana je aktivno angažiran u stručnom i znanstvenom radu. Od 2006. do 2014. sudjelovao je u radu kao član uredništva časopisa studenata povijesti Pro tempore u pripremi i objavljivanju ukupno četiri broja (br. 4 i dvobroji 6-7, 8-9 te 10-11), a od 2009. do 2011. bio je i glavni urednik časopisa. Organizirao je ili sudjelovao u organizaciji raznih znanstvenih, stručnih i kulturnih manifestacija (znanstveni skupovi, okrugli stolovi, radionice, izložbe, filmske večeri), sudjelovao u izvedbi jednog studijskog putovanja te bio član nekoliko raznovrsnih projekata. Na razne načine je, kao sudionik, suorganizator, član pripremnog odbora ili tajnik, involviran od 2012. i u Desničine susrete. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima, okruglim stolovima i radionicama u Hrvatskoj (Zagreb, Split, Osijek, Zadar, Klanjec, Donja Stubica, Slavonski Brod, Cavtat) i inozemstvu (Austrija, Češka Republika, Bosna i Hercegovina, Italija). Kao student poslijediplomskog studija surađivao je u nekoliko ciklusa na nastavi na kolegiju prof. dr. sc. Drage Roksandića „Teorije i metode u modernoj i suvremenoj historijskoj znanosti“.

 

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Knjige

 

Patriotizam i bunt. Posjet Franje Josipa I. Zagrebu 1895. godine. Zagreb: Srednja Europa, 2014.

 

 

Ostale publikacije

 

Dijalog s povodom 7: Slika u povijesti, povijest u slici: „pokretna“ historija (suautori Tomislav Branđolica, Marko Lovrić i Marc Ferro). Zagreb: Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2013.

 

Schulze, Hagen. Kratka njemačka povijest. Zagreb: Srednja Europa, 2012. (Prijevod s njemačkog jezika).

 

 

Dijalog s povodom 4: Putujući između centra i margina (suautori Nikolina Šimetin Šegvić i Natalie Zemon Davis),  Zagreb: Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2012.

 

Dijalog s povodom 2: "Austrijski duh" prije i poslije (suautor William M. Johnston), Zagreb: Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2009.


Članci u časopisima i zbornicima - izbor (2007.-2017.)

 

Filip Šimetin Šegvić; Šimetin Šegvić, Nikolina (suautori), „Duh moderne: od kulture življenja do kulture smrti. Fenomen samoubojstva u Europi i Hrvatskoj“, Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski aspekti. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017., ur. Ivana Cvijović Javorina i Drago Roksandić (Zagreb: FF Press, 2018), 421-449.

 

„Fin de siècle Zagreb i kulturni prijelazi u Habsburškoj Monarhiji druge polovice 19. stoljeća“, Godišnjak njemačke zajednice – DG Jahrbuch (2017), 265-283.

 

„Zagreb/Agram als zeremonieller Raum 1895: Kaiser Franz Joseph und dynastische Repräsentation“, u: Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur, ca. 1618-1918/Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, ca. 1618-1918, ur. Werner Telesko (Wien: Böhlau Verlag, 2017), (u tisku).

 

„Monarhijske stvari: na tragovima srednjoeuropske materijalne kulture s kraja 19. stoljeća – slučaj posjeta Zagreba Franje Josipa I. 1895. godine“, Pro tempore 12 (2017), 75-99.

 

„Odlazak jedne od najznačajnijih povjesničarki njemačkog govornog područja – Brigitte Hamann (1940.-2016.)“, Historijski zbornik LXIX/2 (2016), 621-624.

 

„Godina Franje Josipa – obilježavanje jedne obljetnice i historiografija“, Historijski zbornik LXIX/2 (2016), 611-618.

 

„Grad kao mjesto oblikovanja intelektualca: Kerubin Šegvić i Split“, (suautor Nikolina Šimetin Šegvić) Split i Vladan Desnica 1918.-1945.: umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike Zbornik radova s Desničinih susreta 2015., ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina (Zagreb: FF Press, 2015), 283-305.

 

Povjesničar koji istražuje – bilo povoljno ili ne. Povodom petnaeste obljetnice smrti Richarda Georga Plaschke (1925.-2001.)“, Pro tempore 10-11 (2016), 549-554.

 

„Okrenut svijetu: Rene Lovrenčić (1928. -2012.)“, (suautor Tomislav Branđolica), Pro tempore 10-11 (2016), 404-408; također objavljeno u: Spomenica Renea Lovrenčića, ur. Damir Agičić, Drago Roksandić i Tvrtko Jakovina (Zagreb: FF Press, 2016), 432-437.

 

„Peripherie und Zentrum: Zagreb im 19. Jahrhundert aus einer anderen Perspektive“, u: The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18 th – 20 th Century), ur. Iskra Iveljić (Zagreb: FF Press, 2015), 59-93.

 

„Kultura smrti u Zagrebu. Društvo prijatelja za podizanje krematorija Plamen“, Historijski zbornik LXVIII/2 (2015), 297-322.

 

„Carl E. Schorske (1915.-2015.)“, Historijski zbornik LXVIII/1 (2015), 266-269.

 

„Mogući presjeci suvremenih historiografskih tendencija: povodom objavljivanja važnih izdanja posvećenih povijesti historiografije i teoriji povijesne znanosti“ , Historijski zbornik LXVIII/2 (2015), 461-479.

 

„Intelektualac pred ogledalom: rasprava o intelektualcima danas“, (suautor Nikolina Šimetin Šegvić) u: Intelektualac danas. Zbornik radova s međunarodnog skupa „Desničini susreti“ 2013., ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina (Zagreb: FFZG-Plejada, 2014.), 171-197.

 

„Hagen Schulze (1943-2014)“, Historijski zbornik LXVII/1 (2014), 316-319.

 

„Josip Matasović o Habsburgovcima,“ u: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti, ur. Suzana Leček (Slavonski Brod-Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2013.), 373-390.

 

„The Age of Heroes in Historiography: The Example of Prince Eugene of Savoy,“ (suautor Tomislav Branđolica), Austrian History Yearbook 44 (2013.), 211-233.

 

„Mirjana Gross (1922-2012): In memoriam“, (suautor Nikolina Šimetin Šegvić), Austrian History Yearbook 44 (2013.), 297-300.

 

„Šidakova škola: povijesna radionica zanata. Oralna historija,“ (suautor Tomislav Branđolica), u: Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena, ur. Damir Agičić i Branimir Janković (Zagreb: FF Press, 2012.), 275-392.

 

„Izvan generacija: Pierre Goubert (1915-2012). Uz odlazak inovatora povijesne demografije i lokalne povijesti,“ Historijski zbornik LXV/1 (2012.), 296-303.

 

„Američke protestne i patriotske pjesme 1960-ih godina u kontekstu Vijetnamskog rata,“ Povijest u nastavi IX/1-17 (2011.), 61-89.

 

„Uspon prije pada: industrijalizacija u Austro-Ugarskoj i tvornice Škoda do 1914.,“ (suautor Nikolina Šimetin Šegvić) Pro tempore 8/9 (2010.-2011.), 112-148.

 

„Povodom 65. godišnjice smrti Marca Blocha (1886.-1944.): Život u borbi,“ (suautor Nikolina Šimetin Šegvić), Pro tempore 8/9 (2010.-2011.), 329-345.

 

„AUTO-ITALIA: Iz razvoja torinske automobilske industrija 1920-ih godina,” Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 42/1 (2010), 269-304.

 

„Filozofski fakultet u poplavi 1964. godine: sjećanja i dokumenti,“ (suatori Drago Roksandić, Tomislav Branđolica, Marko Lovrić, Nikolina Sarić) Hrvatske vode 18/73 (2010.), 241-249.

 

„Žene na bečkom dvoru u predterezijansko doba (17. i 18. stoljeće),“ (suautor Nikolina Sarić) Pro tempore 6/7 (2009.), 88-132.

 

„Smrt povjesničara Raula Hilberga,” Pro tempore 6/7 (2009.), 334-352.

 

„Suština historijske metode je istraživanjem shvatiti“: Johann Gustav Droysen (1808.-2008.),” (suautor Vanja Dolenec), Pro tempore 6/7 (2009.), 310-324.

 

„400. obljetnica osnutka Klasične gimnazije u Zagrebu,” (suautor Vanja Dolenec), Pro tempore 4 (2007.), 109-112.

 

„Nekrolog kroničaru korporacija Alfredu D. Chandleru,” Pro tempore 4 (2007.), 136-137.

 

 

Prijevodi na hrvatski jezik

 

Gieseke, Jens. „Usmena povijest i DDR“, Pro tempore 10-11 (2016), 59-68. (S njemačkog jezika).

 

Johnston, William M. „Predavanje: Vizije dugog trajanja Austrije“, Historijski zbornik LXVII/1 (2014), 217-230. (S njemačkog jezika).

 

Müller, Hans-Peter. „U misiji koja se smanjuje – čemu (još) intelektualci?“, 2013. U: Desničini susreti 2013. „Intelektualac danas“: programa rad/sažeci izlaganja, ur. Drago Roksandić (et. al.) (Zagreb: FF Press, 2013.), 15-17. (S njemačkog jezika).

 

Hobsbawm, Eric J. „Historiografija: poticaj za ljude, a ne samo fusnote“, Historijski zbornik LXV/1 (2012), 292-295. (S njemačkog jezika).

 

Johnston, William M.; Filip Šimetin Šegvić. "Austrijski duh" prije i poslije. Zagreb: Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2009. (S njemačkog jezika).

 

 

 

Prikazi i ostali prilozi - izbor

 

„Nova povijest – nova kinematografija: na dvoru u Versaillesu“, Pro tempore 10-11 (2016.), 611-618.

 

„Počeci povijesne demografije i nova povijest u Francuskoj: Uvodna razmatranja uz članak Pierrea Gouberta“, Pro tempore 10-11 (2016.), 252-257.

 

„Austro-Ugarska u imaginariju i djelima međuratnih intelektualaca“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 47/2 (2015.), 837-842.

 

„Droysen danas“. Dostupno na portalu historiografija.hr http://www.historiografija.hr/prikazi.php?id=236026

 

„What Does it mean to be an Intellectual Today?“, (suautor Steve Fuller), Social Epistemology Review and Reply Collective 2/10 (2013.), dostupno na: www.social -epistemology.com

 

„Pro tempore: časopis studenata povijesti, godina VII, broj 8-9, 2010.-2011.“, Ekonomska i ekohistorija IX/9 (2013.), 189-922.

 

„Book Reviews: Iskra Iveljić. Očevi i sinovi. Privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća. Zagreb: Leykam International, 2007. Pp. 483.; Stefano Petrungaro. Kamenje i puške. Društveni protest na hrvatskom selu krajem XIX. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2011. Pp. 359.,“ Austrian History Yearbook 44 (2013.), 220-223.

 

„Okrugli stol Opus Mirjane Gross u srednjoeuropskoj historiografiji: iskustva i poruke“ (transkripcija, redaktura i prijevod), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 44 (2012.), 17-61.

 

„Uz novi broj časopisa Historische Zeitschrift,“ Historijski zbornik LXV/2 (2012.), 503-507.

 

„Predstavljanje knjige Géze Pálffyja Povijest Mađarske. Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.) (prevela Jelena Knežević, Meridijani, Samobor 2010.), Zagreb, 8. lipnja 2010.,“ Historijski zbornik LXV/2 (2012.), 695-696.

 

„Povijest jednog mračnog osjećaja: Marc Ferro, Resentment in History,“ Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 43/1 (2011.), 505-511.

 

„Marc Ferro, The Use and Abuse of History,“ Pro tempore 8/9 (2010-2011), 377-379.

„Pierre Renouvin, Europska kriza i Prvi svjetski rat,“ Pro tempore 8/9 (2010-2011), 675-677.

„William M. Johnston, Der österreichische Mensch. Kulturgeschichte der Eigenart Österreichs,“ Historijski zbornik LXIII/2 (2010), 636-639.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno: 05.10.2018.