dr. sc. Stančić, Nikša, redoviti profesor, akademik
Objavljeno: 01.01.1970.