ČLANOVI KATEDRE ZA SVJETSKU POVIJEST SREDNJEG VIJEKAPredstojnik katedre

» dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor

Ostali članovi katedre

» dr. sc. Borislav Grgin, redoviti profesor
» dr. sc. Luka Špoljarić, poslijedoktorand
Objavljeno: 07.02.2021.