ČLANOVI KATEDRE ZA POVIJEST SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPEPredstojnik katedre

» dr. sc. Drago Roksandić, redoviti profesor

Ostali članovi katedre

» dr. sc. Željko Holjevac, izvanredni profesor
» dr. sc. Hrvoje Petrić, izvanredni profesor
» dr. sc. Ivica Prlender, docent
» dr. sc. Marko Šarić, docent
» dipl. pov. Filip Šimetin Šegvić, asistent


Objavljeno: 06.10.2017.