ČLANOVI KATEDRE ZA POVIJEST SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPEPredstojnik katedre

» dr. sc. Hrvoje Petrić, redoviti profesor

Ostali članovi katedre

» dr. sc. Ivica Prlender, docent
» dr. sc. Marko Šarić, docent
» dipl. pov. Filip Šimetin Šegvić, asistent


Objavljeno: 03.09.2019.